Personnel

PharmDr. Laura Adamkovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy
3.dKFC

MUDr. Louise Mária Adamová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, II. neurologická klinika
4.dNE

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník

MSc. Mohammad Adnan

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Ing. Karolína Adzimová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
1.dIGH/x

Mgr. et Mgr. Silvia Adzimová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
4.dOT/x

Hamid Afzali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
2.dFGG_GGU

Bc. Renáta Ághová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Úsek pre vzdelávanie a podporu študentov, Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent
+421 2 9015 9441
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page