Personnel

MUDr. Adam Adamec

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
3.dGP

Alexandra Adámeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
F2 - 4

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736

MDDr. Matúš Adamička

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
2.dAHaE/x

PharmDr. Adriana Adamičková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, V. interná klinika, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Tomáš Adamík

Comenius University in Bratislava, Comenius University Science Park
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
+421 2 9026 8807
0911 778 823

Ing. Tomáš Adamík

Comenius University in Bratislava, Comenius University Science Park
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page