Vitalij Grigorievič Kostomarov

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ruská federácia
Oblasť pôsobenia: Člen korešpondent Akadémie pedagogických vied ZSSR. Riaditeľ Puškinovho inštitútu moskovskej štátnej univerzity. Pedagóg, lingvista – rusista.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filologických vied mu bol udelený dňa 26. 8. 1982 za významný prínos v oblasti jazykovedy a metodiky vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka, za zásluhy na rozvoji československej rusistiky.