Prof. Rodney J. Bartlett

Miesto pôsobenia: USA

Oblasť pôsobenia: Významný svetový teoretický chemik, ktorý od roku 1981 pôsobí na University of Florida. Je jednou z najvýraznejších svetových osobností v oblasti rozvoja metód a aplikácií teoretickej a počítačovej chémie. Patrí medzi 25 najcitovanejších chemikov na svete.

Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 10. 10. 2012 za spoluprácu s Univerzitou Komenského od začiatku 80-tych rokov.