Prof. JUDr. Gustavo Villapalos Salas, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Španielske kráľovstvo
Oblasť pôsobenia: Profesor španielskeho práva, rektor Univerzity Complutense v Madride.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát právnych vied mu bol udelený dňa 26. 11. 1992 za vedeckovýskumnú a vedecko-organizačnú prácu, ktorou významne prispel k obohatenie právnohistorických výsledkov a pochopeniu globálnych princípov právnej kultúry.