Prof. Dr. Med. Otto Braun-Falco, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko

Oblasť pôsobenia: Emeritný profesor dermatológie na Lekárskej fakulte Ludwig-Maximilians Universität v Mníchove.

Dr. h. c. navrhla Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 19. 9. 2007 za prínos v oblasti dermatologického výskumu v Európe.