Prof. Dr. Med. Gerd Plewig, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko

Oblasť pôsobenia: Profesor dermatológie a venerológie, prednosta Dermatologickej kliniky a polikliniky, Ludwig-Maximilians Universität v Mníchove.

Dr. h. c. navrhla Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 19. 9. 2007 za celoživotnú vedeckovýskumnú činnosť, ktorou ovplyvnil vývoj svetovej dermatológie.