Prof. Dr. Kazimierz Wladyslaw Kumaniecki

Miesto pôsobenia: Poľská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor správneho práva na Jagelovskej univerzite v Krakove.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát práv mu bol udelený dňa 8. 9. 1933 za práce v oblasti štatistiky, ústavného a správneho práva.