Nikolaj Nikolajevič Bogoljubov

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ruská federácia
Oblasť pôsobenia: Riaditeľ Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát matematicko-fyzikálnych vied mu bol udelený dňa 10. 5. 1976 za prínos pri riešení problémov klasickej štatistickej fyziky, kvantovej štatistiky a kvantovej teórie poľa.