Anatolij Alexejevič Logunov

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ruská federácia
Oblasť pôsobenia: Rektor Štátnej univerzity M. V. Lomonosova v Moskve.
Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Čestný doktorát fyzikálno–matematických vied mu bol udelený dňa 3. 9. 1988 za zásluhy na rozvoji svetovej fyziky, najmä v oblasti vývoja a výstavby urýchľovačov protónov a fyzikálno-matematických teórií.