Granty UK - štatistiky

Granty UK 2016

Fakulta Počet žiadostí Požadovaná suma Počet pridelených Suma
FMFI 58 96 000 40 38 890
PRIF 163 352 901 100 97 050
FAF 25 57 056 14 13 750
JLF 58 149 285 35 32 970
LF 57 145 111 33 33 000
FM 6 8 320 3 2 750
FSEV 9 11 689 5 4 840
FIF 38 43 685 24 17 690
PRAF 23 34 350 13 12 320
PDF 11 13 390 6 5 500
FTVŠ 20 44 495 11 11 000
RKCMBF 1 1 000 1 1 000
EBF 5 7 500 3 3 000
Spolu 474 964 781 288 273 760

Granty UK 2015

Poradové
číslo
Fakulta
Skratka
GUK
Počet
Bežné
financie Euro
Kapitálové
financie Euro
Financie
spolu Euro
1 PriF UK 96 94 040 0 94 040
2 FMFI UK 39 35 660 0 35 660
3 LF UK 29 29 000 0 29 000
4 JLF UK 24 24 000 0 24 000
5 FiF UK 22 16 530 0 16 530
6 FaF UK 19 19 000 0 19 000
7 PdF UK 10 8 270 0 8 270
8 FTVS UK 8 7 500 0 7 500
9 PraF UK 7 7 400 0 7 400
10 FM UK 6 5 340 0 5 340
11 FSEV 6 6 000 0 6 000
12 EBF 3 2 750 0 2 750
13 RKCMBF UK 0 0 0 0
Spolu 269 255 490 0 255 490

Granty UK 2014

Poradové
číslo
Fakulta
Skratka
GUK
Počet
Bežné
financie Euro
Kapitálové
financie Euro
Financie
spolu Euro
1PriF UK105103 8500103 850
2FMFI UK4845 290045 290
3LF UK3737 000037 000
4JLF UK2727 000027 000
5FaF UK2322 750022 750
6PdF UK1513 420013 420
7FiF UK1510 390010 390
8PraF UK1111 200011 200
9FTVS UK98 00008 000
10FSEV UK65 04005 040
11FM UK54 75004 750
12EBF UK33 00003 000
13RKCMBF UK11 00001 000
 Spolu305292 6900292 690

 

 

Granty UK 2013

Poradové
číslo
Fakulta
Skratka
GUK
Počet
Bežné
financie Euro
Kapitálové
financie Euro
Financie
spolu Euro
1PriF UK118115 2900115 290
2FMFI UK5449 120049 120
3LF UK3232 000032 000
4JLF UK2726 950026 950
5FaF UK2727 000027 000
6PdF UK1715 420015 420
7FiF UK1210 210010 210
8PraF UK1110 600010 600
9FTVS UK98 00008 000
10FSEV UK54 80004 800
11FM UK21 79001 790
12EBF UK22 00002 000
 Spolu316303 1800303 180

Granty UK 2012

Poradové
číslo
Fakulta
Skratka
GUK
Počet
Bežné
financie Euro
Kapitálové
financie Euro
Financie
spolu Euro
1PriF UK108106 6900106 690
2FMFI UK6560 020060 020
3LF UK2929 000029 000
4JLF UK2724 700024 700
5FaF UK2322 730022 730
6PdF UK2117 390017 390
7FiF UK2115 330015 330
8PraF UK98 60008 600
9FTVS UK87 25007 250
10FSEV UK65 84005 840
11FM UK43 75003 750
12EBF UK11 00001 000
 Spolu322302 3000302 300

Granty UK 2011

Poradové
číslo
Fakulta
Skratka
GUK
Počet
Bežné
financie Euro
Kapitálové
financie Euro
Financie
spolu Euro
1PriF UK110118 6810118 681
2FMFI UK4340 910040 910
3LF UK2726 470026 470
4FiF UK2419 850019 850
5JLF UK1718 780018 780
6PdF UK1713 720013 720
7FaF UK1519 430019 430
8PraF UK1313 060013 060
9FTVS UK99 43009 430
10FM UK65 38005 380
11FSEV UK32 24002 240
12EBF UK11 05001 050
 Spolu285289 0010289 001

Granty UK 2010

Poradové
číslo
Fakulta
Skratka
GUK
Počet
Bežné
financie Euro
Kapitálové
financie Euro
Financie
spolu Euro
1PriF UK107146 1400146 140
2FMFI UK4454 030054 030
3JLF UK2431 000031 000
4LF UK2229 700029 700
5FiF UK1816 030016 030
6PraF UK1416 160016 160
7FTVS UK911 190011 190
8FaF UK814 000014 000
9PdF UK77 88007 880
10FSEV UK77 80007 800
11FM UK32 98002 980
12EBF UK22 40002 400
 Spolu265339 3100339 310