Excelentné Granty Univerzity Komenského 2024 (GUKE 2024) / Excellent Grant of Comenius University Bratislava 2024 (GUKE 2024)

Výzva - Excelentný Grant UK 2024 / Call for Applications - Excellent Grant of Comenius University Bratislava 2024

Oznam / Notice :

Sprístupnenie stránky na podávanie žiadosti : https://kmn.sk/GUKE2024ZoG bude od 13.12.2023 od 12.00 hod. do 26. 1. 2024 / Applications can be submitted at : https://kmn.sk/GUKE2024ZoG, operational as of 13 December 2023, 12:00 p.m. to 26 January 2024.

 

Rozhodnutie rektora Univerzity Komenského v Bratislave o udelení Excelentných Grantov Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2024 (GUKE 2024) / Decision of the Rector of Comenius University Bratislava on the provision of Excellent Grants of Comenius University Bratislava in 2024 (GUKE 2024)

Vyhlásenie vedúceho projektu / Project Leader Declaration

Zoznam pridelených Excelentných Grantov Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2024 / List of provided Excellent Grants of Comenius University Bratislava in 2024

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí o Excelentný Grant Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2024 / Letter to Deans - call for applications for an Excellent Grant of Comenius University Bratislava in 2024

List riešiteľom - výzva na podávanie žiadostí o Excelentný Grant Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2024 / Letter to Recipients - call for applications for an Excellent Grant of Comenius University Bratislava in 2024

Súhlas dekana s využívaním prístrojov, zariadení a administratívneho servisu / Dean's approval of the use of devices, equipment and administrative service