Výskumné projekty

Grant VEGA: Paranoja ako transdiagnostický konštrukt – psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty

Grant Slovenskej lekárskej spoločnosti: Paranoja a negatívne symptómy v kontexte každodenného psychosociálneho stresu u pacientov s poruchami schizofrenického spektra - naturalistická ESM štúdia

Duševné zdravie UK