Prehľad publikačnej činnosti UK 2004-2011

Prehľady za roky 2004 a 2005 sú podľa požiadavky MŠ SR vyhotovené ku dňu 31.03.2006.

Prehľady za rok 2006 sú aktuálne ku dňu 12.01.2007.

Prehľady za rok 2007 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2007 spracované k 31.10.2007 a záznamy za rok 2006, ktoré nie sú vo výstupe k 12.1.2007 a boli spracované v období od 12.1.2007 do 31.10.2007.

Prehľady za rok 2008 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2008 spracované k 31.10.2008 a záznamy za rok 2007, ktoré nie sú v prehľade za rok 2007.

Prehľady za rok 2009 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2009 spracované k 31.10.2009 a záznamy za rok 2008, ktoré nie sú v prehľade za rok 2008.

Prehľady za rok 2010 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2010 spracované k 30.4.2011 a záznamy za rok 2009, ktoré nie sú v prehľade za rok 2009. 

Prehľady za rok 2011 obsahujú záznamy publikačnej činnosti za rok 2011 spracované k 31.3.2012 a záznamy za rok 2010, ktoré nie sú v prehľade za rok 2010. 

Univerzita Komenského v Bratislave

2004
[RTF]

2005
[RTF]

2006
[PDF]

2007
[PDF]

2008
[PDF]

2009
[PDF]

2010
[PDF]

2011
[PDF]

Lekárska fakulta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Jesseniova lekárska fakulta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Farmaceutická fakulta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Právnická fakulta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Filozofická fakulta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Prírodovedecká fakulta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fakulta telesnej výchovy a športu

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pedagogická fakulta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Evanjelická bohoslovecká fakulta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rímskokatolícka CMBF

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fakulta managementu

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011