Vymenúvacie konania 2020

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.5.2019
PracoviskoÚstav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborverejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednáškyRizikové faktory životného štýlu adolescentov ako determinant populačného zdravia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.10.2019 o 10.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, Martin  oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/14.7.2020

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14. 05. 2019
PracoviskoKatedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.37. humánna geografia
Téma inauguračnej prednáškyKeď jedna Zem (ne)stačí? Geografické súvislosti a prognózy globálneho demografického vývoja a pozícia Slovenska
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20.11.2019, 13.00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 18.11.2020

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.5.2019
PracoviskoÚstav aplikovanej psychológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce
Téma inauguračnej prednáškyMeranie sebasúcitu, sebakritiky a intervencií  na ich zmenu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK
Prezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK (k 28.5.2019)
VR FSEV UK (k 8.9.2019)
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky1.10.2019 o 13:00
Aula FSEV UK (miestnosť B132)
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 14.7.2020

doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.10.2019
PracoviskoKatedra psychológie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpsychológia
Téma inauguračnej prednáškyĽudová psychológia, vedecká psychológia, matematická psychológia, žiadna alebo všetky?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.12.2019 o 11,00 h G236
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 18.11.2020

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. 10. 2018
PracoviskoKatedra mineralógie a petrológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.32. petrológia
Téma inauguračnej prednáškyXenolity v bazaltoch - unikátny zdroj informácií o zložení a vlastnostiach litosféry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky14.05.2019, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 17.7.2020

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Meno a priezviskodoc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.04.2019
PracoviskoFakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15 manažment
Téma inauguračnej prednáškyPrepojenosť akciových trhov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky04.06.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 14.7.2020

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.11.2018
PracoviskoKatedra ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment 
Téma inauguračnej prednáškManagement And Reporting Of Working Capital Cycle: Challenges Of The Digital Age
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis, Výpis 2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.02.2019 o 14:00, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18.11.2020

doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11. 10. 2018
PracoviskoKatedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyVyužití vyšší nadmořské výšky pro zvýšení limitní výkonnosti ve vytrvalostních sportech
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20. 6. 2019 o 10.00 hod. v Aule prof. Stráňaia na FTVŠ UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 14. 7. 2020