Vymenúvacie konania 2020

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.5.2019
PracoviskoÚstav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborverejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednáškyRizikové faktory životného štýlu adolescentov ako determinant populačného zdravia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.10.2019 o 10.00 h, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, Martin  oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/14.7.2020