Vymenúvacie konania 2019

doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Ján Buček, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.01.2018
PracoviskoKatedra humánnej geografie a demografie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.37. humánna geografia
Téma inauguračnej prednáškyAktuálne výzvy súčasného rozvoja miest a urbánnej politiky v geografickej perspektíve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.09.2018. 13,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania21.1.2019 / priznanie titulu na RUK / 11.6.2019 menovanie prezidentom

doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.1.2018
PracoviskoKlinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.01.10 pediatria
Téma inauguračnej prednáškyImunopatologické stavy detského veku v kontexte ostatných desaťročí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.6.2018 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin oznam  
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/27.3.2019

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.01.2019
PracoviskoKatedra manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyKritická analýza vedenia ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí v období 2008 – 2018
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.05.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania10.12.2019 - vymenovanie za profesora

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. 4. 2018
PracoviskoKatedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam PČ
Študijný odborodborová didaktika
Téma inauguračnej prednáškyAnalýza faktorov determinujúcich rozdiely medzi úrovňou deklaratívnych a procedurálnych vedomostí žiakov pri učení sa angličtiny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.10.2018 o 10.00 h, Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava, 1. posch., miestnosť R-125
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora prezidentom dňa 11.06.2019.

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.01.2018
PracoviskoKatedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.30. aplikovaná geofyzika
Téma inauguračnej prednáškyInterpretačné metódy v gravimetrii a magnetometrii - kráčame vpred alebo prešľapujeme na mieste?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.10.2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania21.01.2019, priznanie titulu na RUK / 11.6.2019 menovanie prezidentom

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Meno a priezvisko

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie

05. 10. 2018

Pracovisko

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Profesijný životopis

CV

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam PČ

Študijný odbor

Predškolská a elementárna pedagogika

Téma inauguračnej prednášky

Edukačné implikácie diagnostikovania geometrických konceptov u detí predškolského a mladšieho školského veku

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

Inauguračná komisia a oponenti

Výpis uznesenia zo zasadnutia VR  PdF UK v Bratislave

Návrh inauguračnej komisie

Návrh IK

Oponentské posudky na inauguračné konanie

OP1, OP2, OP3

Rozhodnutie VR PdF UK

Rozhodnutie VR PdF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UK

Zloženie VR PdF UK

VR PdF UK

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

25.1.2019 o 10.00 h., Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava, 1. posch., miestnosť R-125.

Rozhodnutie VR UK

rozhodnutie VR UK

Zloženie VR UK

Zloženie VR UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR UK

Prezenčná listina

Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Vymenovanie za profesora prezidentom dňa 11.06.2019.