Vymenúvacie konania 2019

doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.11.2017
PracoviskoÚstav hygieny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborhygiena
Téma inauguračnej prednáškyZdravotné riziká expozície environmentálnemu hluku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky14.6.2018 o 14.30h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 27.3.2019

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24. 10. 2018
PracoviskoKatedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyReflexia hudobného konceptu v slovanskom jazykovom obraze sveta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31. 1. 2019 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesorku dňa 10.12.2019

doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Ján Buček, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.01.2018
PracoviskoKatedra humánnej geografie a demografie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.37. humánna geografia
Téma inauguračnej prednáškyAktuálne výzvy súčasného rozvoja miest a urbánnej politiky v geografickej perspektíve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.09.2018. 13,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania21.1.2019 / priznanie titulu na RUK / 11.6.2019 menovanie prezidentom

doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH

Meno a priezviskodoc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.11.2017
PracoviskoKlinika oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboroftalmológia
Téma inauguračnej prednáškyLiečba vnútroočných nádorov na Slovensku v 21. storočí - kde sme a kam smerujeme?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky14.6.2018 o 15.30h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie  za profesorku dňa 27.3.2019

doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.1.2018
PracoviskoKlinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.01.10 pediatria
Téma inauguračnej prednáškyImunopatologické stavy detského veku v kontexte ostatných desaťročí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.6.2018 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin oznam  
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/27.3.2019

doc. Dipl.-Eng. Natalia Kryvinska, Dr.techn.

Meno a priezviskodoc. Dipl.-Eng. Natalia Kryvinska, Dr.techn.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie04.06.2018
PracoviskoKatedra informačných systémov FM UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment 
Téma inauguračnej prednáškyServization in IT industry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky07.09.2018 11:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesorku dňa 11.06.2019

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.01.2019
PracoviskoKatedra manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyKritická analýza vedenia ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí v období 2008 – 2018
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.05.2019 14:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14, na 4. poschodí
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania10.12.2019 - vymenovanie za profesora

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. 4. 2018
PracoviskoKatedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam PČ
Študijný odborodborová didaktika
Téma inauguračnej prednáškyAnalýza faktorov determinujúcich rozdiely medzi úrovňou deklaratívnych a procedurálnych vedomostí žiakov pri učení sa angličtiny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.10.2018 o 10.00 h, Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava, 1. posch., miestnosť R-125
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora prezidentom dňa 11.06.2019.

doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 2. 2018
PracoviskoKatedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsociológia
Téma inauguračnej prednáškyKriminalita ako modalita sociálneho konania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28. 6. 2018 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesorku dňa 27.03.2019

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškyNasciturus v rímskom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PrtaF UKVR PraF UK od 29.11.2018
VR PraF UK od 24.01.2019
VR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28.03.2019 o 14.00 hod. v AMFITEÁTRI (2. poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č.6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesora dňa 11.06.2019

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.04.2018
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma inauguračnej prednáškyEfektívne ústavné súdnictvo ako ústavou chránená ústavná hodnota.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.06.2018 (utorok)  o 14.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, AMFITEÁTER (2.poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Vymenovanie za profesora dňa 27.03.2019

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.01.2018
PracoviskoKatedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.30. aplikovaná geofyzika
Téma inauguračnej prednáškyInterpretačné metódy v gravimetrii a magnetometrii - kráčame vpred alebo prešľapujeme na mieste?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.10.2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania21.01.2019, priznanie titulu na RUK / 11.6.2019 menovanie prezidentom

doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.01.2019
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma inauguračnej prednáškySprávne trestanie v procese kodifikácie. 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 29.11.2018
VR PraF UK od 24.01.2019
VR PraF UK od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. apríla 2019 (utorok) o 12.00 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesora dňa 10.12.2019

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.06.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma inauguračnej prednáškySexuálne trestné činy vo svetle pokroku spoločenského vnímania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP č.1, OP č.2, OP č.3
Rozhodnutie VR PraF UK
Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK (Zoznam členov od 05.10.2017)
VR PraF UK (Zoznam členov od 04.07.2018)
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky04. októbra 2018 o 12.00 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesorku dňa 11.06.2019

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.03.2019
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma inauguračnej prednáškyProcesná koncentrácia v trestnom konaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK zloženie od 01.03.2019
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. apríla 2019 (utorok) o 14.30 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova),  na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UK

Vedecká rada UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesora dňa 10.12.2019

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.09.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.8. medzinárodné právo
Téma inauguračnej prednáškyUznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v reflexii nového testu dodržiavania kritérií právneho štátu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK (zloženie od 04.07.2018)
VR PraF UK (zloženie od 29.11.2018)
VR PraF UK (zloženie od 24.01.2019)
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. januára 2019 (štvrtok) o 14:00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesora dňa 11.06.2019

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Meno a priezvisko

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie

05. 10. 2018

Pracovisko

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Profesijný životopis

CV

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam PČ

Študijný odbor

Predškolská a elementárna pedagogika

Téma inauguračnej prednášky

Edukačné implikácie diagnostikovania geometrických konceptov u detí predškolského a mladšieho školského veku

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

Inauguračná komisia a oponenti

Výpis uznesenia zo zasadnutia VR  PdF UK v Bratislave

Návrh inauguračnej komisie

Návrh IK

Oponentské posudky na inauguračné konanie

OP1, OP2, OP3

Rozhodnutie VR PdF UK

Rozhodnutie VR PdF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UK

Zloženie VR PdF UK

VR PdF UK

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

25.1.2019 o 10.00 h., Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava, 1. posch., miestnosť R-125.

Rozhodnutie VR UK

rozhodnutie VR UK

Zloženie VR UK

Zloženie VR UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR UK

Prezenčná listina

Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Vymenovanie za profesora prezidentom dňa 11.06.2019.