Vymenúvacie konania 2018

doc. Mgr. František Ábel, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. František Ábel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie03.02.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra Novej zmluvy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborevanjelická teológia
Téma inauguračnej prednášky
Apoštol Pavol v kontexte súčasnej diskusie: problematika identity v retrospektíve spoločenskej dynamiky 1.storočia po Kr.
 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie 23.5.2017
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVedecká rada EBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.5.2017 o 10:00 hod. v aule EBF UK   Pozvánka
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 22.05.2018

doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie

19. januára 2017

PracoviskoFarmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra farmakológie a toxikológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborfarmakológia
Téma inauguračnej prednáškySmerovanie racionálnej farmakoterapie zlyhávania srdca vo vzťahu k strate funkčného tkaniva srdca.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznámenie
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 19.09.2018

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.06.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra systematickej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborevanjelická teológia
Téma inauguračnej prednášky
Lutherove teologické východiská pre spravovanie spoločnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVedecká rada EBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky  Pozvánka
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 19.9.2018

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.08.2017
PracoviskoKatedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.18. fyzikálna chémia
Téma inauguračnej prednáškyHybridné materiály zložené z vrstevnatých nanočastíc a fotoaktívnych organických farbív
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky07.03.2018, 14,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania18.06.2018/RUK, 10.12.2018/menovanie prezidentom

doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.08.2017
PracoviskoKatedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.2.7. mikrobiológia
Téma inauguračnej prednáškyFaktory virulencie kvasinky Candida albicans a možnosti terapie kandidóz
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. február 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania23.04.2018/RUK, 19.9.2018/menovanie prezidentom

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.9.2016
PracoviskoÚstav farmakológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.3.2 farmakológia
Téma inauguračnej prednáškyFarmakologické ovplyvnenie alergickej astmy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Verejná inauguračná prednáška dňa 30.3.2017 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 22.5.2018

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28. 11. 2016
PracoviskoKatedra teórie práva a sociálnych vied, Právnická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborfilozofia
Téma inauguračnej prednáškyVzťah práva a morálky v právnej filozofii 20. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25. 5. 2017 o 11.30 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G236, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22.05.2018

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.-zastavenie konania

Meno a priezviskodoc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24. mája 2013
PracoviskoKatedra teórie práva a sociálnych vied PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškyK niektorým aspektom spravodlivosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovPozastavené 16.10.2013, pokračovanie 11.12.2013
Inauguračná komisia a oponentiVýpis, Výpis z 11.12.2013
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania10.04.2015 žiadosť o zastavenie vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.08.2017
PracoviskoÚstav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma inauguračnej prednáškyEkológia a evolúcia jaskynnej fauny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov18.8.2017 Prerušenie konania do ukončenia kontroly EPC / 21.9.2017 Ukončenie prerušenia konania
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky18. apríla 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania18.06.2018/RUK, 10.12.2018/menovanie prezidentom

dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Meno a priezviskodr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.09.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma inauguračnej prednáškyObete trestných činov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 11.07.2017
VR PraF UK od 15.09.2017
VR PraF UK od 22.09.2017
VR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.11.2017 o 11.00 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22.5.2018

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie04.05.2017
PracoviskoCentrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.1. Fyzika
Téma inauguračnej prednáškyNapäťovo závislé vápnikové kanály: štruktúra, funkcia a regulácia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky13.11.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 19.09.2018

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Mojmír  Mamojka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.11.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednáškyProgresívne koncepčné elementy v budúcej reglementácii obchodných záväzkových vzťahov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.01.2018 o 10.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesora dňa 22.05.2018

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14.04.2016
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednáškyTradičné inštitúty obchodného práva v kontextoch rekodifikácie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 15.03.2016
VR PraF UK od 22.04.2016
VR PraF UK od 09.06.2016
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.06.2016 o 12.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, AMFITEÁTER (stará budova, 2. poschodie), Šafárikovo nám. č.6
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK dňa 10.10.2016 neschválila návrh VR PraF UK

doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.9.2017
PracoviskoÚstav fyziológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.01.03 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyMožnosti ovplyvnenia akútneho poškodenia pľúc
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.3.2018 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin      oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku/10.12.2018

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.9.2017
PracoviskoÚstav farmakológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.03.02 farmakológia
Téma inauguračnej prednáškyInhibítory fosfodiesterázy v liečbe ochorení dýchacích ciest
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.3.2018 o 11.30 h na zasadnutí VR JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin    oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/10.12.2018

doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25. 5. 2017
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednášky

Detekcia sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka pomocou superparamagnetického oxidu železa.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

 

Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyDňa 14.12.2017 o 16.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 22.5.2018
<output>Vymenovanie za profesora dňa 18.1.2022</output>
<output>Vymenovanie za profesora dňa 18.1.2022</output>

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.9.2017
PracoviskoÚstav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.1.27 lekárska biofyzika
Téma inauguračnej prednáškyCentrálne aspekty regulácie a modulácie kašľového reflexu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky6.12.2017 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4, Martin  oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/19.9.2018

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.09.2017
PracoviskoÚstav informatiky, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma inauguračnej prednáškyVybrané aspekty komunikácie v senzorových sieťach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky09.04.2018 o 13:30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 10.12.2018

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.06.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma inauguračnej prednáškyZásada výchovného pôsobenia v správnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Pra UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 08.03.2017
VR PraF UK od 11.07.2017
VR PraF UK od 15.09.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.09.2017 o 11.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č.6, Bratislava, AMFITEÁTER (stará budova, 2. poschodie)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22.05.2018

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.09.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.7. trestné právo
Téma inauguračnej prednáškyRestoratívna justícia a alternatívne tresty
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 11.07.2017
VR PraF UK od 15.09.2017
VR PraF UK od 22.09.2017
VR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.01.2018 o 13.00 hod., AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 19.9.2018

doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.2.2017
PracoviskoÚstav fyziológie JLF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyVariabilita frekvencie srdca - od mechanizmov po využitie v psychofyziologickom výskume
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.6.2017 o 10.00 h, zasadacia miestnosť VR JLF UK oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 22.5.2018

doc. RNDr. János Tóth, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. János Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie07.09.2017
PracoviskoKatedra matematiky a informatiky, Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor9.1.1. Matematika
Téma inauguračnej prednáškyO rozdelení istých číselných množín a postupností 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.2.2018 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 19.9.2018

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.04.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra atletiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyOptimalizácia zaťaženia v kondičnej príprave
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.06.2017 o 10.00 hod. v Aule prof. Stráňaia na FTVŠ UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 19. 9. 2018

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11. 12. 2017
PracoviskoKatedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborslovenský jazyk a literatúra
Téma inauguračnej prednáškyPrológ k dejinám modernej slovenskej poézie (básnické iniciatívy prvých dvoch obrodeneckých generácií)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22. 2. 2018 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesora dňa 19.9.2018