Vymenúvacie konania 2018

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.08.2017
PracoviskoKatedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.18. fyzikálna chémia
Téma inauguračnej prednáškyHybridné materiály zložené z vrstevnatých nanočastíc a fotoaktívnych organických farbív
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky07.03.2018, 14,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania18.06.2018/RUK, 10.12.2018/menovanie prezidentom

doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.08.2017
PracoviskoKatedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.2.7. mikrobiológia
Téma inauguračnej prednáškyFaktory virulencie kvasinky Candida albicans a možnosti terapie kandidóz
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. február 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania23.04.2018/RUK, 19.9.2018/menovanie prezidentom

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.9.2016
PracoviskoÚstav farmakológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.3.2 farmakológia
Téma inauguračnej prednáškyFarmakologické ovplyvnenie alergickej astmy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Verejná inauguračná prednáška dňa 30.3.2017 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 22.5.2018

doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.08.2017
PracoviskoÚstav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma inauguračnej prednáškyEkológia a evolúcia jaskynnej fauny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov18.8.2017 Prerušenie konania do ukončenia kontroly EPC / 21.9.2017 Ukončenie prerušenia konania
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky18. apríla 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania18.06.2018/RUK, 10.12.2018/menovanie prezidentom

doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.9.2017
PracoviskoÚstav fyziológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.01.03 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyMožnosti ovplyvnenia akútneho poškodenia pľúc
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.3.2018 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin      oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku/10.12.2018

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.9.2017
PracoviskoÚstav farmakológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.03.02 farmakológia
Téma inauguračnej prednáškyInhibítory fosfodiesterázy v liečbe ochorení dýchacích ciest
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.3.2018 o 11.30 h na zasadnutí VR JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin    oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/10.12.2018

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.9.2017
PracoviskoÚstav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.1.27 lekárska biofyzika
Téma inauguračnej prednáškyCentrálne aspekty regulácie a modulácie kašľového reflexu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky6.12.2017 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK, Dekanát JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4, Martin  oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/19.9.2018

doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.2.2017
PracoviskoÚstav fyziológie JLF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyVariabilita frekvencie srdca - od mechanizmov po využitie v psychofyziologickom výskume
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.6.2017 o 10.00 h, zasadacia miestnosť VR JLF UK oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 22.5.2018

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.04.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra atletiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyOptimalizácia zaťaženia v kondičnej príprave
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.06.2017 o 10.00 hod. v Aule prof. Stráňaia na FTVŠ UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 19. 9. 2018