Vymenúvacie konania 2017

doc. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.8.2015
PracoviskoKatedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.23. geológia
Téma inauguračnej prednáškyAko vznikli juhoamerické stolové hory - tepuis? Svedectvo z pieskovcových jaskýň
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. marca 2016, 11,00 hod., / AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania10.10.2016/RUK, 18.05.2017/menovanie prezidentom

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.

Meno a priezvisko doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 15.2.2017
Pracovisko Ústav verejnej politiky FSEV UK
Profesijný životopis CV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.1.6 politológia
Téma inauguračnej prednášky Dobré spravovanie (good governance)  ako konceptuálny rámec protikorupčnej politiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov -
Inauguračná komisia a oponenti Výpis 1, Výpis 2, Výpis 3
Návrh inauguračnej komisie Návrh SJ, Návrh AJ
Oponentské posudky na inauguračné konanie OP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK Prezenčná listina FSEV UK
Zloženie VR FSEV UK VR FSEV UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 25.4.2017, 13,00 hod, Aula FSEV UK v Bratislave, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Rozhodnutie VR UK Rozhodnutie
Zloženie VR UK Vedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UK Prezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 4.12.2017

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 11. 2015
PracoviskoKlinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyZískaná hemofília
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.6.2016 o 14.00 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18.5.2017

doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 10. 2015
PracoviskoKatedra romanistiky, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborPrekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma inauguračnej prednáškyVývinové trajektórie slovenského umeleckého prekladu v druhej polovici 20. storočia: historicita a hodnoty
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25. február 2016 o 11.00 h na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18.05.2017

doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

Meno a priezvisko doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 28. novembra 2014
Pracovisko I. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých výsledkov
Študijný odborpediatria
Téma inauguračnej prednáškyTrendy hodnotenia prejavov asfyxie novorodenca
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. apríla 2016 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18.5.2017

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Meno a priezvisko doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4. 10. 2016
PracoviskoI. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyTranskutánna oxymetria v klinickej praxi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 2. 2017 o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 4.12. 2017

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA

Meno a priezviskodoc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie01.02.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškyHľadanie pravdy v histórii práva.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKZloženie VR PraF UK od 10.11.2016
Zloženie VR PraF UK od 08.03.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23. marca 2017 o 12.00 hod., v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora prezidentom SR dňa 4. decembra 2017

doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.11.2016
PracoviskoKatedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor9.1.1. Matematika
Téma inauguračnej prednáškyNekonečné zväzy, duality algebier a kvantové logiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.04.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 4.12.2017

doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. septembra 2016
PracoviskoV. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyNové trendy v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20. apríla 2017 o 13.30 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora  dňa 4.12.2017

doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Meno a priezviskodoc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18. marca 2016
PracoviskoFarmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra farmaceutickej chémie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam, Štatistika zoznamu publikácií
Študijný odborfarmaceutická chémia
Téma inauguračnej prednáškySrategie zaměřene na překonání bakterální rezistence.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesení VR vrátane dodatku
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznámenie o konaní prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Vymenovanie za profesora dňa 18.05.2017

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Meno a priezviskoMartin Kanovský
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.6.2016
PracoviskoÚstav sociálnej antropológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.1.15 sociálna antropológia
Téma inauguračnej prednáškyRobustné a bayesovské štatistické metódy v sociálnych vedách: príklady a aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis 1, Výpis 2, Výpis 3

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie, Uznesenie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky4.10.2016 o 11,00 hod. v A012 - FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 18.05.2017

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Meno a priezviskodoc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26. novembra 2015
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor7.3.2. farmakológia
Téma inauguračnej prednáškyCentrálna úloha vápnika vo funkcii, disfunkcie a farmakoterapii zlyhania srdca.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Prezenčná listina VR farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Zloženie VR Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

VR Farmaceutickej fakulty UK

v Bratislave

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznámenie
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 18.05.2017

doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. júla 2015
PracoviskoII. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti                  Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých výsledkov

Študijný odboronkológia
Téma inauguračnej prednáškyKlinický a biologický význam cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. apríla 2016 o 14.45 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 18.5.2017

doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. január 2016
PracoviskoÚstav chemických vied, Katedra fyzikálnej chémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.18. fyzikálna chémia
Téma inauguračnej prednáškyNanomateriály pre senzoriku a biomedicínu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov13.01.2016 (do ukončenia kontroly EPC) / 13.4.2016 ukončenie prerušenia
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. október 2016, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania05.12.2016/RUK, 18.05.2017/menovanie prezidentom

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.11.2016
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyAktivita aferentných nervových zakončení dýchacích ciest v klinických podmienkach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Verejná inauguračná prednáška dňa 30.3.2017 o 11.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 4.12.2017

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.04.2016
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave,   Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.11. občianske právo
Téma inauguračnej prednáškyPrincípy a princípmi chránené hodnoty občianskeho práva v 21. storočí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK
Prezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 15.03.2016
VR PraF UK od 22.04.2016
VR PraF UK od 09.06.2016
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.06.2016 o 09.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, AMFITEÁTER (stará budova, 2. poschodie), Šafárikovo nám. č. 6
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora prezidentom SR dňa 18.05.2017.

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.9.2016
PracoviskoÚstav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.4.2 verejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednáškyZdravie ženy v primárnej prevencii ako verejnozdravotný problém
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UK


VR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8.12.2016 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 4.12.2017