Vymenúvacie konania 2017

doc. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.8.2015
PracoviskoKatedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.23. geológia
Téma inauguračnej prednáškyAko vznikli juhoamerické stolové hory - tepuis? Svedectvo z pieskovcových jaskýň
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. marca 2016, 11,00 hod., / AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania10.10.2016/RUK, 18.05.2017/menovanie prezidentom

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA

Meno a priezviskodoc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie01.02.2017
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškyHľadanie pravdy v histórii práva.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKZloženie VR PraF UK od 10.11.2016
Zloženie VR PraF UK od 08.03.2017
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23. marca 2017 o 12.00 hod., v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora prezidentom SR dňa 4. decembra 2017

doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.11.2016
PracoviskoKatedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor9.1.1. Matematika
Téma inauguračnej prednáškyNekonečné zväzy, duality algebier a kvantové logiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.04.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 4.12.2017

doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. január 2016
PracoviskoÚstav chemických vied, Katedra fyzikálnej chémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.18. fyzikálna chémia
Téma inauguračnej prednáškyNanomateriály pre senzoriku a biomedicínu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov13.01.2016 (do ukončenia kontroly EPC) / 13.4.2016 ukončenie prerušenia
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. október 2016, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania05.12.2016/RUK, 18.05.2017/menovanie prezidentom

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.11.2016
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyAktivita aferentných nervových zakončení dýchacích ciest v klinických podmienkach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Verejná inauguračná prednáška dňa 30.3.2017 o 11.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 4.12.2017

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.04.2016
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave,   Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.11. občianske právo
Téma inauguračnej prednáškyPrincípy a princípmi chránené hodnoty občianskeho práva v 21. storočí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK
Prezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 15.03.2016
VR PraF UK od 22.04.2016
VR PraF UK od 09.06.2016
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.06.2016 o 09.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, AMFITEÁTER (stará budova, 2. poschodie), Šafárikovo nám. č. 6
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora prezidentom SR dňa 18.05.2017.

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.9.2016
PracoviskoÚstav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.4.2 verejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednáškyZdravie ženy v primárnej prevencii ako verejnozdravotný problém
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UK


VR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8.12.2016 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku dňa 4.12.2017