Vymenúvacie konania 2016

doc. MPhil. Jozef Bátora, PhD.

Meno a priezviskodoc. MPhil. Jozef Bátora, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.5.2015
PracoviskoFakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborPolitológia
Téma inauguračnej prednáškyMedzipriestorové organizácie a inovácie v politických inštitúciách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.6.2015 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania16. 5. 2016 vymenovanie za profesora

doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.9.2014
PracoviskoÚstav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam
Študijný odborPolitológia
Téma inauguračnej prednáškyMedzipriestorové organizácie a inovácie v politických inštitúciách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis; Výpis2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17.12.2014, o 13.30 hod. v Aule FSEV UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania7.5.2015  vzatie žiadosti späť

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie25.11.2015
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave,   Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.11. občianske právo
Téma inauguračnej prednáškyDrobná exekúcia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UK v BratislaveRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK v BratislavePrezenčná listina VR PraF UK v Bratislave
Zloženie VR PraF UK v BratislaveZloženie VR PraF UK v Bratislave od 04.05.2015
Zloženie VR PraF UK v Bratislave od 22.01.2016
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky03.03.2016 o 11.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej Fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UK v Bratislave
Zloženie Vedeckej rady UK v Bratislave
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK v Bratislave
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku prezidentom SR dňa 09.11.2016.

doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.07.2015
PracoviskoKatedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyHeisenbergov princíp neurčitosti, kvantová superpozícia stavov, kvantová previazanosť - cesta k výnimočným elektronickým zariadeniam
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky15.02.2016 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 09.11.2016

doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Edgar HILLER, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.11.2014
PracoviskoKatedra geochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.23. geológia
Téma inauguračnej prednáškyGeochémia potenciálne toxických prvkov a zlúčenín na zemskom povrchu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky9. júna 2015, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.05.2016

doc. Mgr. Michal Chabada, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 10. 2015
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborFilozofia
Téma inauguračnej prednáškyProblém blaženosti v kontexte stredovekých diskusií o dvoch pravdách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3, OP 3-preklad
<output>OP 3-preklad</output>
<output>OP 3-preklad</output>
<output></output>
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17.12.2015 o 9.00 h na Filozofickej fakulte UK - Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania16. 5. 2016 vymenovanie za profesora

doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Michal Javorka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.5.2015
PracoviskoÚstav fyziológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyVariabilita kardiovaskulárnych parametrov – od signálu k hodnoteniu autonómnej regulácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Verejná inauguračná prednáška na zasadnutí VR JLF UK v Martine dňa 15.10.2015 o 10.00 h

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora dňa 16.5.2016

doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.10.2014
PracoviskoKatedra ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.2.5. zoológia
Téma inauguračnej prednáškyEvolúcia raných štvornožcov z hľadiska pôvodu plazov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14.11.2014 / 30 dní
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. júna 2015, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.05.2016

doc. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02. 06. 2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyZodpovedné rozhodovanie: manažment zdieľaných statkov v podmienkach globálnej zmeny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky18.06.2015 o 14:00hod., zasadacia miestnosť č. 14, FM U, Odbojárov 10, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 16.05.2016

doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

Meno a priezviskoBranislav Kollár, doc. MUDr. PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28. mája 2015
PracoviskoI. neurologická klinika LF UK a UN v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyZáchvatové ochorenia v klinickej neurologickej praxi.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LFUKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky3. 12. 2015 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 09.11.2016

doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.marca 2015
PracoviskoPsychiatrická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti                  Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác

Študijný odborpsychiatria
Téma inauguračnej prednáškyProblém dôkazu v psychiatrii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.júna 2015 o 14.30 h v zasadacej miestno VR LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora  dňa 16.5.2016

doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA

Meno a priezviskodoc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie08.04.2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikacnej cinnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyŠpecifiká podnikateľkej aktivity na Slovensku: teoretický a empirický prístup
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

21.5.2015, 14:00 zasadacia miestnosť č. 14, FM UK, Odbojárov 10

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 16.05.2016

doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Jana Plevková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2.9.2015
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyOvplyvnenie kašľa aktiváciou aferentných nervov nosovej sliznice v experimentálnych a klinických podmienkach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

10.12.2015 o 10.00 h, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniamenovanie za profesorku 9.11.2016

doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9.10.2015
PracoviskoFilozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborOrientálne jazyky a kultúry
Téma inauguračnej prednáškyInštutúcia dalajlamu v kontexte čínskej náboženskej politiky v Tibete: kontinuita diskontinuity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 1-preklad, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17.12.2015 o 11.30 h na Filozofickej fakulte UK - Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania16. 5. 2016 vymenovanie za profesora

doc. MUDr. Ján Staško, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Ján Staško PhD., mim. prof.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.11.2014
PracoviskoKlinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM v Martine 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti

EPC
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác

Študijný odbor7.1.4. vnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškySyndróm lepivých doštičiek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

12.3.2015 o 10.00 h, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4, Martin

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora dňa 16.5.2016

doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.01.2015
PracoviskoKatedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyFyzika top kvarku - k novej fyzike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

24.11.2015 o 13:30hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.

prednáška bola zrušená - 08.09.2015 o 13:00hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 16.05.2016

doc. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Daniela Uhríková
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.03.2015
PracoviskoKatedra fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyDvojmocné katióny ako mediátor väzby DNA - fosfolipidová dvojvrstva
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.10.2015 o 13:00hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku 16.05.2016

doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. novembra 2014
PracoviskoII. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých výsledkov
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškySúčasný pohľad na diagnostiku a liečbu Parkinsonovej choroby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21. mája 2015 o 13.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 16.5.2016

doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.2.2015
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopis

CV

Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác

Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškySelektívne modulátory progesterónových receptorov; nové trendy konzervatívneho manažmentu myómov maternice u žien v reprodukčnom veku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

18.6.2015 o 11.30 h, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora dňa 16.5.2016

doc. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.11.2014
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti

EPC

Zoznam najvýznamnejších prác

Študijný odbor7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyModerná senológia - molekulárno-biologické aspekty a následná starostlivosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

18.6.2015 o 10.00 h, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora dňa 16.5.2016