Vymenúvacie konania 2014

doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Meno a priezviskodoc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.11.2012
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. informatika
Téma inauguračnej prednáškyNeurónové siete: od akvizície jazyka ku kognitívnej robotike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.9.2013 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 26.5.2014

doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7.12.2012
PracoviskoKatedra atletiky FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor8.1.3. športová edukológia
Téma inauguračnej prednášky"Periodizácia obsahovej štruktúry tréningového zaťaženia z hľadiska adaptácie organizmu"
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Belej, prof. Čillík, prof. Hamar
Rozhodnutie VR FTVS UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVS UKPrezenčná listina VR FTVS UK
Zloženie VR FTVS UKVR FTVS UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky13.6.2013 o 9.00 hod. Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 26.5.2014 

doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.10.2012
PracoviskoÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyVlny v nehomogénnom prostredí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky6. 5. 2013 o 11,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 26.5.2014

doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Meno a priezviskodoc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie20.5.2013
PracoviskoRKCMBF UK, Katedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam
Študijný odbor2.1.13. katolícka teológia
Téma inauguračnej prednáškyVzťah medzi rétorikou a homiletikou
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Peter Liba, prof. Jozef Jarab, prof. Miron Zelina
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24.6.2013 o 13.00, RKCMBF UK Bratislava, Kapitulská 26; miestnosť č. 120, 1. poschodie
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania26.5.2014 - vymenovanie za profesora