Vymenúvacie konania 2014

doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Pavel DLAPA, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.11.2012
PracoviskoKatedra pedológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.34. Pedológia
Téma inauguračnej prednáškyHydropedologické procesy v nenasýtenej zóne pôd
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK 19.4.2013
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.03.2013, 10.00 h., prezentačné centrum AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.05.2014

doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.9.2013
PracoviskoKlinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikáciíZoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyVýznam biopsie sentinelovej uzliny v chirurgii karcinómu prsníka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21. februára 2014 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 19.11.2014

doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Meno a priezviskodoc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.11.2012
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. informatika
Téma inauguračnej prednáškyNeurónové siete: od akvizície jazyka ku kognitívnej robotike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky19.9.2013 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 26.5.2014

doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7.12.2012
PracoviskoKatedra atletiky FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor8.1.3. športová edukológia
Téma inauguračnej prednášky"Periodizácia obsahovej štruktúry tréningového zaťaženia z hľadiska adaptácie organizmu"
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Belej, prof. Čillík, prof. Hamar
Rozhodnutie VR FTVS UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVS UKPrezenčná listina VR FTVS UK
Zloženie VR FTVS UKVR FTVS UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky13.6.2013 o 9.00 hod. Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 26.5.2014 

doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

Meno a priezviskoDoc. Ing. Pavel Mach, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.5.2013
PracoviskoKatedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyMedzimolekulové interakcie z pohľadu teórie: Čo môžu kvantovochemické výpočty ponúknuť experimentu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.11. 2013 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 19.11.2014

doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.10.2012
PracoviskoÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyVlny v nehomogénnom prostredí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky6. 5. 2013 o 11,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 26.5.2014

doc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Meno a priezviskoDoc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.5.2013
PracoviskoKatedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. fyzika
Téma inauguračnej prednáškyVplyv tlaku na tuhé látky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky04.11.2013 o 14,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, posluchareň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 19.11.2014

doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.11.2012
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosťZoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbornormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyKardiovaskulárne ochorenia ako následok protinádorovej liečby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieZáznam inauguračnej komisie
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7. júna 2013 o 9.00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava.
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.05.2014

doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

Meno a priezvisko doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 12.10.2012
Pracovisko II. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Profesijný životopis CV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosťZoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma inauguračnej prednášky Lipoproteínový profil plazmy u pacientov s dyslipoproteinémiou, identifikovaný Lipoprint LDL systém
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti Výpis
Návrh inauguračnej komisie Návrh
Oponentské posudky na inauguračné konanie OP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UK Prezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UK VR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. septembra 2013 o 9.00 h v zasadacej miestnosti vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UK Vedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UK Prezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.05.2014

doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.11.2013
PracoviskoKlinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti.                                     Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborzubné lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškySekundárna chirurgia rázštepov s použitím mezenchymálnych kmeňových buniek.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31. januára 2014 o 9.00 zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.05.2014

doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Meno a priezviskodoc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie20.5.2013
PracoviskoRKCMBF UK, Katedra pastorálnej teológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam
Študijný odbor2.1.13. katolícka teológia
Téma inauguračnej prednáškyVzťah medzi rétorikou a homiletikou
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Peter Liba, prof. Jozef Jarab, prof. Miron Zelina
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24.6.2013 o 13.00, RKCMBF UK Bratislava, Kapitulská 26; miestnosť č. 120, 1. poschodie
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania26.5.2014 - vymenovanie za profesora

doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3. septembra 2013
PracoviskoDermatovenerologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbordermatovenerológia
Téma inauguračnej prednáškyAutoimunitná bulózna dermatóza pemphigus vulgaris.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LFUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31. januára 2014 o 10.00 h v zasadacej miestnosti vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 19.11.2014

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15. apríla 2013
PracoviskoÚstav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosťNajvýznamnejšie vedecké práce
Študijný odbor7.1.26. klinická farmakológia
Téma inauguračnej prednáškyKlinicko-farmakologické aspekty terapie starších pacientov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. septembra 2013 o 10.15 h v zasadacej miestnosti vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.05.2014

doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Zlatica ŽENIŠOVÁ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15.11.2012
PracoviskoKatedra hydrogeológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.26. Inžinierska geológia
Téma inauguračnej prednáškyZraniteľnosť a ochrana podzemných vôd aluviálnych náplavov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK 19.04.2013
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.03.2013, 11.00 h., prezentačné centrum AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.05.2014