Vymenúvacie konania 2013

doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.05.2010
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma inauguračnej prednáškyVýpočtová neurogenetika - nová paradigma v umelej inteligencii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.01.2011 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovaná za profesorku 16.01.2013

doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.10.2011
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma inauguračnej prednáškyAplikácie simulácii v počítačovej grafike na predvídanie vzhľadu povrchových náterov a animovanie viacerých kvapalín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky17.04.2012 o 10,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť F1
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 22.10.2013

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškySúčasné trendy v manažmente informačných systémov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.12.2012 o 10:30 hod., FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č.14, 4. poschodie Pozvánka
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.11.2013

doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Meno a priezviskodoc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.12.2012
PracoviskoRKCMBF UK Bratislava
Profesijný životopisÚdaje z profesijného životopisu
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti - výstup z univerzitnej databázy
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor2.1.13. katolícka teológia
Téma inauguračnej prednáškyVýskum podzemia svätyne Katedrály sv. Martina v Bratislave a identifikácia hrobu kardinála Petra Pázmánya
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť/neschváliť
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Emília Hrabovec, prof. Peter Liba, prof. Peter Zubko
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie VR fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina zo zasadnutia VR fakulty
Zloženie VR RKCMBF UKZloženie VR fakulty
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.2.2013 o 9.00, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina zo zasadnutia VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania26.11.2013 - vymenovanie za profesora

doc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.11.2011
PracoviskoKatedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.1.1. Matematika
Téma inauguračnej prednáškyNeobyčajné diferenciálne rovnice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27.04.2012 o 13, 00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora 05.03.2013

doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie
Pracovisko
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odbor
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 22.10.2013

doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Rastislav Královič,PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.4.2012
PracoviskoKatedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma inauguračnej prednáškyInformačná zložitosť výpočtových problémov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky05.03. 2013 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovaný za profesora 26.11.2013

doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.8.2012
PracoviskoÚstav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie PDF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam
Študijný odborpsychológia
Téma inauguračnej prednáškyDyslexia u slovensky hovoriacich detí v medzijazykovom porovnaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky28.2.2013 o 11.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava 
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.11.2013

doc. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10.02.2012
PracoviskoKatedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma inauguračnej prednášky Rýchlosť explózie riešení nelineárnych parabolických úloh
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponenti Výpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky08. 10. 2012 o 14,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovaný za profesora 22.10.2013

doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3.4.2012
PracoviskoKatedra špeciálnej pedagogiky PDF UK
Profesijný životopis:Životopis
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác:Publikácie
Názov študijného odboru:1.1.6 Špeciálna pedagogika
Téma inauguračnej prednášky:Bilingvizmus a nepočujúci
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky:01.03.2013 o 10.30 hod.PdF UK – Račianska 59, Bratislava
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov:---
Údaje o oponentoch a členoch inauguračnej komisie:Zoznam
Návrh inauguračnej komisie:Návrh
Oponentské posudky:Pos.1   Pos.2   Pos.3
Rozhodnutie Vedeckej rady PdF UK:Rozhodnutie
Rozhodnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského:Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady PdF UK:Prezenčná listina
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady UK:Prezenčná listina
Zloženie Vedeckej rady PdF UK:Zloženie VR
Zloženie vedeckej rady Univerzity Komenského:VRUK
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:26.11.2013, udelenie titulu profesor

doc. Dr. hab. Marian Włosiński

Meno a priezviskodoc. Dr. hab. Marian Włosiński
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 7.1.2013
Pracovisko
Profesijný životopisÚdaje z profesijného životopisu
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti - výstup z univerzitnej databázy
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor2.1.13. katolícka teológia
Téma inauguračnej prednáškyPúť ako priestor integrálnej katechézy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť/neschváliť
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. J. Jarab, prof. P. Liba, prof. M. Zelina
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie VR fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina zo zasadnutia VR fakulty
Zloženie VR RKCMBF UKZloženie VR fakulty
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.2.2013 o 11.00, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie VR UK
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK zo dňa 15.4.2013
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania26.11.2013 - vymenovanie za profesora

doc. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Meno a priezvisko
doc. Mgr. Erika Zemková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4.10.2012
PracoviskoKatedra športovej kinantropológie FTVŠ UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor8.1.5. športová kinantropológia
Téma inauguračnej prednášky"Posudzovanie disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností vo funkčnej diagnostike"
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Bartík,  prof. Turek, prof. Kampmiller
Rozhodnutie VR FTVS UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVS UKPrezenčná listina zo zasadnutie VR FTVS
Zloženie VR FTVS UKVR FTVS UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.3.2013 o 9.00 hod. Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesorku 26.11.2013