Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 

Deň otvorených dverí

1. 2. 2021

www.jfmed.uniba.sk
FB @Jessenius.Faculty.Medicine
studjfmed.uniba.sk

 

U nás študujú nielen budúci lekári

Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí.

Sme pokrokoví

Špičkové výskumné pracovisko pre biomedicínu, simulačné výučbové centrum aj moderná audiovizuálna technika, ktorá umožňuje 3D priame prenosy alebo záznamy z operácií, prinášajú študentom intenzívnejší a realistický rozmer štúdia.

Otvorení svetu

Túžite zažiť medzinárodnú akademickú atmosféru typickú pre veľké univerzitné mestá? Takmer 50 % študentov JLF UK tvoria študenti zo zahraničia, najviac ich je z Nórska a Islandu.

Martinský klub medikov

Pre študentov JLF UK organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na zdokonaľovanie praktických zručností z oblasti medicíny, ako aj na rozširovanie poznatkov z iných odborov potrebných k vykonávaniu lekárskej profesie. Okrem toho sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

Prijímacie konanie

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku iba elektronicky.
CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 70 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 28. 2. 2021
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:  Pozvánka na prijímacie skúšky príde uchádzačovi poštou začiatkom mája.

VIAC INFORMÁCIÍ