Farmaceutická fakulta

 

Dni otvorených dverí:

10. 2. 2021 

www.fpharm.uniba.sk
FB @farmaceuticka.fakulta
faf.studijne@uniba.sk

 

Líder v regióne

Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami.

Dôraz na prax

Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch fakulta spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete.

Farmaceutov nikdy nie je dosť

Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Uplatníte sa v lekárenstve, ale napr. aj v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, vo výrobe, kontrole a distribúcii liekov, v poisťovniach a na rôznych pozíciách v zdravotníctve.

U nás to žije

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry, Teambuildingy FaF UK v Lodenici UK, PharmaParty a mnoho ďalších aktivít zažijete vďaka aktívnemu Slovenskému spolku študentov farmácie.

Prijímacie konanie

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami  na adresu fakulty. 

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 60 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 
V slovenskom jazyku do 28. 2. 2021
V anglickom jazyku 31. 7. 2021 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY: SCIO testy - biológia, VŠP, (+ chémia v prípade študijného programu farmácia) 

VIAC INFORMÁCIÍ