Fakulta telesnej výchovy a športu

 

Dni otvorených dverí

22. 1. 2021

 

www.fsport.uniba.sk
FB @ftvsukba
ludmila.blatnauniba.sk

 

 

Vytrvalá kvalita

Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy.

Všetko na jednom mieste

FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch alebo v Tatrách. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

Inovácie v športe

Na fakulte pôsobí špecializované vedeckovýskumné pracovisko Diagnostické centrum profesora Hamara, zameriavajúce sa na vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikáciu do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny.

Športom žijeme denne

Vo viacerých športových hrách sa môžete realizovať aj v rámci vysokoškolských ligových súťaží. Šport a aktívny pohyb ponúka aj Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi.

Prijímacie konanie

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky, ale aj tlačená prihláška zaslaná poštou na adresu fakulty bude akceptovaná.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 28. 2. 2021
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Uchádzač bude pozvaný na teoretickú a pohybovú čast prijímacej skúšky  

VIAC INFORMÁCIÍ