Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK), najmladšej fakulte našej univerzity, sa od jej založenia v roku 2002 podarilo obsadiť v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v oblasti ostatných spoločenských vied najvyššiu priečku, a to už päť rokov po sebe. V júni 2018 a 2019 sme sa v prieskume pracovného portálu Profesia.sk, týkajúceho sa uplatnenia absolventov na trhu práce, umiestnili v prvej dvadsiatke fakúlt a uspeli tak v konkurencii populárnych technických a informatických odborov.

 

Deň otvorených dverí

5. november 2019

5. marec 2020

 

Prečo u nás študovať?

Študenti, vyučujúci, zamestnanci, absolventi a priatelia fakulty – my všetci tvoríme jedinečnú atmosféru a radi u nás vítame nové tváre. Tešíme sa na nových prvákov, záleží nám na tom, aby sa zo žiakov stali študenti. Lebo byť študentom na univerzite znamená byť kolegom, vyrovnaným partnerom, plnohodnotnou súčasťou jedného celku.

Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naši študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na konci semestra.

Na prednášky pozývame aj hostí – úspešných ľudí z praxe, ktorí nám venujú čas, delia sa s nami o svoje skúsenosti a sú pre nás motiváciou. Naši študenti sú špičkovo pripravení do sveta práce. Mnohí si kariéru začínajú budovať už počas štúdia.

Štúdium

Študijný program

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

aplikovaná ekonómia

×

x

európske štúdiá

x

x

x

mediamatika*

x

sociálna a pracovná psychológia

x

x

x

sociálna antropológia

x

x

x

verejná politika

x

x

*Študijný program Mediamatika sa študuje v Martine

Študijný program európske štúdiá sa u nás študuje prevažne v anglickom jazyku, no aj ostatné programy ponúkajú viaceré predmety v angličtine.

Uplatnenie absolventov 

  • v medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných centrách
  • v štátnej a verejnej správe, analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v mimovládnych organizáciách alebo akademickom sektore
  • v odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu a konzultačných aktivít či psychologických tréningov
  • vo finančných inštitúciách, v súkromnom sektore na ekonomických a analytických pozíciách

Keď chceš viac

Vieme, že okrem štúdia a praxe je pre študentov dôležitý aj mimoškolský život. Práve preto u nás prebieha mnoho aktivít a podujatí, na ktorých sa v neformálnej atmosfére stretnú študenti spolu s vyučujúcimi. Súčasťou areálu fakulty je Komunitka – komunitná záhrada, ktorá slúži nielen na relax a zábavu, ale aj na vyučovanie a mimoškolské aktivity. Občerstvenie ponúka jedinečný bufet Vegget. Máme aj Public Policy Book Club, kde študenti a priatelia fakulty diskutujú o zaujímavých knihách z oblasti verejnej politiky.

Každoročným vrcholom aktívneho študentského života je decembrový festival FSEV FEST, ktorý už osem rokov organizujú sami študenti. Pozvanie naň v minulosti prijal aj prezident SR Andrej Kiska, herec SND Richard Stanke, reportérka a Slovenka roka 2018 Kristína Kövešová i Biela vrana Zuzana Hlávková. V novembri 2018 sme na fakulte zorganizovali prvý univerzitný TEDxUniverzitaKomenského – multižánrovú konferenciu so zaujímavými hosťami. V spolupráci s festivalom Pohoda naši študenti počas festivalu učili návštevníkov ako správne triediť odpad. U nás sa rozhodne máte na čo tešiť.

Vedeli ste, že...?

Študenti FSEV UK sa každoročne úspešne zúčastňujú na medzinárodnom vzdelávacom programe Regionálna akadémia OSN (RAUN), kde ich mentorujú zamestnanci špecializovaných agentúr OSN, a na súťažiach Model United Nations (MUN), kde si vyskúšajú simulované rokovanie OSN – poskytuje im to vynikajúci tréning pre prípadnú diplomatickú kariéru. Praktické skúsenosti už počas štúdia im núkajú aj stáže na ministerstvách (MZVaEZ SR, MF SR, MH SR), v Národnej rade SR či Národnej banke Slovenska, ako i prax v mimovládnych organizáciách (Nadácia Pontis, Transparency International Slovensko, INEKO a i.) prax v mimovládnych organizáciách (Nadácia Pontis, Transparency International Slovensko, INEKO a i.).