Fakulta managementu

 

Deň otvorených dverí

5. 11. 2020 

www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk
FB @fm.uniba
sofm.uniba.sk

 

Stretnete inšpiratívnych ľudí

Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou (napr. s IBM Slovakia, Microsoft Slovakia, Slovnaft, Google) zabezpečujú vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií a produktov.

Štúdium v angličtine

Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí. Máme akreditované študijné programy v anglickom jazyku na bakalárskom (napr. aj právo a manažment, ktorý vyučujeme v spolupráci s Právnickou fakultou UK) aj magisterskom stupni. Ak vás to von stále láka, využite potenciál zahraničných mobilít – až 80 % našich denných študentov využije šancu vyskúšať aspoň jeden semester na študijnom pobyte alebo stáži na zahraničnej univerzite.

Dobrý plat máte istý

Viac než 80 % našich študentov získava ešte počas štúdia pracovné skúsenosti v oblasti, na ktorú sa špecializujú, a až 70 % denných študentov pracuje alebo podniká ešte pred skončením štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú pritom najvyššie spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied.

Externistov vítame

Externé štúdium je u nás prispôsobené študentom, ktorí pracujú. Externá forma štúdia je príležitosť pre každého doplniť si vzdelanie alebo podporiť svoju kariéru. Štúdium je organizované večernou alebo víkendovou formou.

Prijímacie konanie

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami  na adresu fakulty. 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
V slovenskom jazyku do 31. 3. 2021
V anglickom jazyku do 31. 5. 2021
Externé štúdium 31. 7. 2021 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY: V závislosti od študijného programu

VIAC INFORMÁCIÍ