Ubytovanie

Znamená pre teba vysokoškolské štúdium aj zmenu bydliska? Tešíš sa na osamostatnenie, ale zároveň nevieš, čo čakať od internátu? Prečítaj si, čo ti na tvojej novej adrese ponúkajú jednotlivé ubytovacie zariadenia UK.

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK

Ubytovanie: Na Mlynoch UK sa môže ubytovať celkovo viac ako 6000 študentov v 3-, 2- a 1-lôžkových izbách. Ubytovanie je rozdelené na tri budovy:

  • Internát Ľ. Štúra („Štúrak“, „Výškové bloky“ – VB): bunkový systém – 10-lôžková bunka tvorená dvoma 2- a dvoma 3-lôžkovými izbami, spoločné sociálne zariadenia sú k dispozícii v rámci bunky.
  • Átriové domky („Átriáky“ – AD): samostatné 1-, 2- a 3-lôžkové izby prevažne s vlastným umývadlom, ostatné sociálne zariadenia sú spoločné v rámci poschodia.
  • Manželské internáty („Manželáky“ – MI): Bunka tvorená z troch izieb – dvojlôžkových a jednolôžkových (sociálne zariadenia v rámci bunky); bloky A, B, C a D prešli kompletnou rekonštrukciou; MI sú ubytovaním európskeho štandardu a príkladom, ako by mal vyzerať moderný kampus – do tejto podoby sa budú rekonštruovať aj ďalšie bloky.

Lokalizácia: Prostredníctvom MHD je veľmi dobré spojenie do centra (10 min.) a na fakulty UK. Obchodné centrum Cubicon je vzdialené 5 min. pešo.

Štúdium: Na VB, AD aj MI sú k dispozícii študovne. Všetky izby majú internetové pripojenie.

Služby: V areáli sú k dispozícii dve veľmi kvalitné stravovacie zariadenia poskytujúce širokú ponuku jedál počas akademického roka aj počas mesiacov júl a august v prevádzkových časoch počas týždňa od 7.00 do 20.30 hod., ako aj bufety, kopírovacie služby, práčovne a pracovné agentúry.
A ako bonus: pre študentov Wi-Fi internetové pripojenie vo vestibule.

Šport: Študenti sa môžu športovo realizovať v telocvičniach, posilňovniach a k dispozícii majú aj lezeckú miestnosť.

Relax: V študentskom mestečku je možné navštíviť čajovňu v budove Štúraku, ale aj krčmičky a diskotéky – či už priamo v areáli internátov, alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Pribudli sochy, stojany na bicykle a možnosti na ich uskladnenie. V neďalekom nákupnom centre funguje kaviareň.

Zdravie: Praktická lekárka, stomatologička, psychológ. V blízkosti sa nachádza poliklinika.

Duchovný život: V areáli sa nachádzajú Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe) a Univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY), ktoré organizujú pre vysokoškolákov i širokú verejnosť rôznorodé aktivity formačného, duchovného a spoločenského charakteru.

Ekológia: Na zber zmesového komunálneho odpadu využívame lisovacie kontajnery. Realizujeme aj zber separovaného odpadu.

www.mlyny.uniba.sk

Virtuálna prehliadka Mlynov UK: www.mlyny.uniba.sk/o-nas/virtualna-prehliadka

Vysokoškolský internát Družba UK

Ubytovanie: Internát poskytuje ubytovanie celkovo 2450 študentom v 2- a 3-lôžkových izbách (bunkový systém) s pripojením na internet.

Lokalizácia: S dobrou dostupnosťou prostredníctvom MHD k fakultám UK a do centra mesta. Obchody s potravinami, pošta a banky sú len jedna a dve zástavky od internátu.

Štúdium: K dispozícii sú tri študovne vyhradené na štúdium.

Stravovanie: Možnosť stravovania (raňajky, obedy, večere) a predaj doplnkového tovaru v stravovacom zariadení Družba.

Šport: V športovom areáli sa nachádza basketbalové ihrisko, ihrisko plážového volejbalu, street workout ihrisko, tenisové kurty, navyše záujemcovia si tu môžu zahrať i stolný tenis. V blízkosti internátu sú tiež vhodné a obľúbené trasy na beh popri ramene rieky Dunaj.

Služby: V budove internátu sú samoobslužné práčky a sušička, kávomaty, nápojové automaty, automaty na kusové výrobky, možnosť tlače a kopírovania študijných materiálov, predaj kancelárskych potrieb.

Zdravie: V areáli je ambulancia dorastového lekára a dve stomatologické ambulancie.

Duchovný život: Študenti majú k dispozícii kaplnku v budove internátu.

Ekológia: Separujeme odpad – papier, sklo, plasty.

www.druzba.uniba.sk

Študentský dom Lafranconi

Lokalizácia: Ku komfortu štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK prispieva aj ubytovanie študentov v internáte priamo v budove fakulty na brehu Dunaja, v peknom prostredí pri Moste Lafranconi, odkiaľ trvá cesta MHD do centra mesta 5 min.

Ubytovanie: Čiastočne zrenovované ubytovacie zariadenie FTVŠ UK disponuje 2- a 3-lôžkovými izbami s výhľadom na Dunaj, v ktorých poskytuje ubytovanie 189 študentom. V každej izbe je okrem základného zariadenia aj chladnička, plastové okno so sieťkou proti hmyzu a Wi-Fi. Na chodbách internátu sú spoločné sociálne zariadenia.

Stravovanie: V budove fakulty sa nachádza jedáleň, ktorá poskytuje obedy s možnosťou výberu piatich jedál.

Šport: Internát má ako účelové zariadenie fakulty priame prepojenie na športový areál, v ktorom sa realizuje praktická výučba.

Služby: V blízkosti internátu sa rozprestiera komplex River Park so širokou škálou služieb (pošta, banka, športové obchody a reštaurácie).

Relax: Priestory študentského domova poskytujú možnosť venovať sa nielen štúdiu, ale aj športovým a voľnočasovým aktivitám priamo v areáli fakulty a jej okolí. Blízkosť dunajského nábrežia, dunajskej zátoky a centra Bratislavy je výbornou možnosťou venovať sa nielen turistike či vodným športom, ale navštevovať aj kultúrne a spoločenské podujatia v meste.

www.fsport.uniba.sk/sluzby/studentsky-domov-lafranconi

Vysokoškolský internát JLF UK v Martine

Ubytovanie: Internát s ubytovacou kapacitou 932 lôžok slúži študentom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

  • V budove na ul. L. Novomeského č. 7 je bunkový systém. Bunku tvoria dve 2-lôžkové a dve 3-lôžkové izby, v spojovacej časti je sociálne zariadenie. V každej polovici bunky je vo vstupnej chodbe chladnička (pre dve izby).
  • V budove na ul. P. O. Hviezdoslava č. 35 sú samostatné 2-lôžkové a 3-lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením a kuchynským kútom. Každá izba je vybavená chladničkou. V izbách v oboch budovách je pripojenie na internet.

Lokalizácia: Dostupnosť prostredníctvom MHD je veľmi dobrá, zastávka je priamo pred budovou na ul. P. O. Hviezdoslava a k budove na ul. L. Novomeského trvá cesta pešo asi 8 min. Do centra mesta je možné dostať sa pešo za 10 min.

Štúdium: Novovybudovaná knižnica s modernou študovňou na ul. L. Novomeského je v tesnej blízkosti internátu.

Relax: Neďaleko internátu sa nachádzajú nákupné centrá TULIP a Campo di Martin, diskotéka, kiná, divadlo, múzeá a pod.

Šport: Priamo v areáli internátu môžu študenti bezplatne využívať posilňovňu – osobitne pre mužov a pre ženy, stolnotenisovú miestnosť, športový areál s bežeckou dráhou, futbalovým ihriskom a tenisovými kurtmi. V blízkosti je krytá mestská plaváreň.

Duchovný život: V objekte sa nachádza vysvätená kaplnka a rímskokatolícke náboženské obrady sa slúžia v prednáškovej miestnosti auly na ulici L. Novomeského.

Ekológia: V internáte separujeme odpad.

www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/vysokoskolsky-internat-a-jedalen

Študentský domov pri Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Ubytovanie: Poskytuje ubytovanie pre 40 študentov v 1- až 5-lôžkových izbách. Na izbách je dostupné pripojenie na internet.

Lokalizácia: Keďže sa nachádza v centre mesta, je tu výborná dostupnosť ku všetkým inštitúciám.

Šport: Fyzickú kondíciu je možné zlepšovať v stolnotenisovej miestnosti či v posilňovni, v blízkosti sa nachádzajú i cyklotrasy a bežecké trate popri nábreží Dunaja. Dajú sa využívať i prenajaté hokejbalové a futbalové ihriská.

Relax: K dispozícii sú dve spoločenské miestnosti, knižnica a čitáreň.

Zdravie: Všeobecný lekár a zubár.

Duchovný život: Seminár má novú kaplnku, ktorá nahradila dve predchádzajúce kaplnky.

Ekológia: Separujeme odpad.

www.kscm.sk

Študentský domov pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

Ubytovanie: Seminaristi majú k dispozícii 99 miest v 3-lôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Internát je určený pre kandidátov kňazstva. Izby majú možnosť pripojenia na internet prostredníctvom Wi-Fi.

Lokalizácia: Kňazský seminár sa nachádza v historickom centre mesta Nitra, len niekoľko minút od Nitrianskeho hradu či Divadla Andreja Bagara. Občiansku vybavenosť (pošta, nákupné centrá, banky, reštaurácie) ponúka blízke centrum mesta.

Šport: Na kolektívne športy je možné využiť malú telocvičňu s fitnes vybavením a tenisový kurt, zároveň sú pre študentov dostupné aj niektoré športoviská v kooperácii s inými školami. V blízkosti (5 min.) je dostupná plaváreň, kúpalisko a rozľahlý park, ktorý slúži aj ako prírodný športový areál.

Relax: K dispozícii je aj počítačová a televízna miestnosť, knižnica.

Zdravie: Všeobecný lekár a zubár.

Duchovný život: V areáli sa nachádza kaplnka, v susedstve seminára diecézne pastoračné centrum.

Ekológia: Odpadové hospodárstvo realizuje separovaný zber.

www.ksnr.sk

Teologický domov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pri EBF UK

Lokalizácia: TD sídli priamo za hradným kopcom v Bratislave s výbornou dostupnosťou MHD do centra mesta (10 min.), na Patrónku (5 min.) a Mlynskú dolinu (pešo + bus/10 min.).

Ubytovanie: Moderný internát určený pre študentov všetkých odborov je súčasťou kampusu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, poskytuje príjemné a tiché ubytovanie celkovo 96 študentom v 1-, 2- a 3-lôžkových izbách v rámci štvorpodlažnej budovy s výhľadom na Mlynskú dolinu. Každá izba má samostatné alebo spojené (bunkový systém) sociálne zariadenie (sprchový kút, WC), pripojenie na internet a na TV. Na každom podlaží je k dispozícii čajová kuchynka (každá izba má v chladničkách vlastný vyhradený priestor). 

Stravovanie: V budove EBF UK majú študenti k dispozícii jedáleň so širokým výberom teplých jedál.

Štúdium: Realizácia samoštúdia prichádza do úvahy pre všetkých v študijnej časti fakultnej knižnice. V celej budove fakulty a internátu je dostupné Wi-Fi internetové pripojenie.

Relax: Internát poskytuje svojim obyvateľom možnosť fyzického relaxu vo vlastnom fitnescentre, ktorý je obohatený o pingpongový stôl. V priestoroch internátu sa nachádza aj spoločenská miestnosť s TV a klavírom.

Duchovný život: V priebehu akademického roka sa v aule fakulty konajú služby Božie. Študenti teológie sa navyše zúčastňujú ranných a večerných duchovných stíšení/zamyslení.

Ekológia: Dôraz na separovanie odpadu.

www.fevth.uniba.sk/teologicky-domov