Vydávanie dokladov za rok 2017

Oznam

Absolventi UK, ktorí sa nezúčastnili slávnostnej promócie v letnom termíne roku 2017, si môžu prevziať doklady o ukončení štúdia každý týždeň

pondelok v čase od 14:00 do 15:00 h

vo štvrtok v čase od 9:30 do 10:30 h

v historickej časti budovy UK. Vzhľadom na organizáciu pracovných povinností v rámci Oddelenia študijných vecí Rektorátu UK prosíme o dodržiavanie stanoveného času.  

Upozornenie: Aktuálne je nutné si overiť miesto prevzatia diplomov u referentov konkrétnej fakulty vzhľadom na plánované odovzdanie dokladov do Archívu UK.

Kontakty na pracovníkov OŠV  nájdete na priloženej adrese : tu.