Vydávanie dokladov z roku 2021 a skôr

Absolventi UK, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia v roku 2021 a skôr, môžu tak urobiť na základe požiadavky zaslanej pracovníkom Archívu UK.

 

Kontakty sú zverejnené v rámci webového sídla UK :

https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/archiv-uk-a/kontakt/