Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia za rok 2019

TERMÍN VYDÁVANIA DOKLADOV O UKONČENÍ ŠTÚDIA ZA ROK 2019

Absolventi UK, ktorí sa nezúčastnili slávnostnej promócie v roku 2019, si môžu prevziať doklady o ukončení štúdia 

pondelok v čase od 14:00 do 15:00 h

vo štvrtok v čase od 9:30 do 10:30 h

v historickej časti budovy UK. Vzhľadom na organizáciu pracovných povinností v rámci Oddelenia vzdelávania, Rektorátu UK prosíme o dodržiavanie stanoveného času.