Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia za rok 2018

TERMÍN VYDÁVANIA DOKLADOV O UKONČENÍ ŠTÚDIA ZA ROK 2018

Absolventi UK, ktorí sa nezúčastnili slávnostnej promócie v letnom termíne roku 2018, si môžu prevziať doklady o ukončení štúdia každý týždeň

pondelok v čase od 14:00 do 15:00 h

vo štvrtok v čase od 9:30 do 10:30 h

v historickej časti budovy UK. Vzhľadom na organizáciu pracovných povinností v rámci Oddelenia vzdelávania, Rektorátu UK prosíme o dodržiavanie stanoveného času.  

Absolventom,  ktorí sa nezúčastnia promócie v jesennom termíne môže byť diplom vydaný len na základe žiadosti o predčasné vydanie diplomu, ktorá je podaná na študijnom oddelení fakulty.