Kontakty

Oddelenie vzdelávania (OV), Rektorát Univerzity Komenského

 

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova 
1. poschodie č.d: 120, 121, 122

Tel: (02) 901 09 339

 

 

Oddelenie vzdelávania

Mgr. Ľubica Janáčková

Rektorát UK, Referát obsahovej správy AIS
správca
Publikačná činnosť