OZNAM O DOČASNOM NEVYDÁVANÍ DOKLADOV ZA ROK 2021

V dňoch od 4. mája až do 18. mája 2022 Oddelenie vzdelávania RUK nebude vydávať doklady o ukončení bakalárskeho a magisterského štúdia z roku 2021. 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Oddelenie vzdelávania, RUK