OZNAM O DOČASNOM NEVYDÁVANÍ DOKLADOV ZA ROK 2019

V dňoch od 20. marca až do 15. apríla 2020 Oddelenie vzdelávania RUK nebude vydávať doklady o ukončení bakalárskeho a magisterského štúdia z roku 2019. 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Oddelenie vzdelávania, RUK