Univerzitná kvapka krvi

Národná transfúzna služba a Univerzita Komenského v Bratislave sa opäť spojili pre dobrú vec. Pridajte sa k darcom, vašich 20 minút niekomu zachráni celý život.

 

Podujatie je dočasne zrušené, o náhradných termínoch budeme informovať

9. marec 2020
Lekárska fakulta UK a Pedagogická fakulta UK
Miesto konania: Pedagogická fakulta UK

11. marec 2020
Prírodovedecká fakulta UK

12. marec 2020
Filozofická fakulta UK a Právnická fakulta UK
Miesto konania: Filozofická fakulta UK

17. marec 2020
Fakulta telesnej výchovy a športu UK

17. marec 2020
Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK

18. marec 2020
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

 

Odbery budú prebiehať od 8:00 do 11:00. Registrácia darcov je možná do 10:45.