Podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-19

Ak máte podozrenie na ochorenie, necestuje na internáty a nezúčastňujte sa prezenčnej výučby.

Ak bývate na internáte a máte podozrenie na ochorenie, informujte o tom internát:

Ak pracujete na univerzite, informujte o podozrení či potvrdení infekcie COVID-19 mailom alebo telefonicky svojho priameho nadriadeného.

Všetky dôležité informácie nájdete na www.korona.gov.sk a www.uvzsr.sk.

Ak by sa u Vás ochorenie potvrdilo, informujte nás prostredníctvom tohto formuláru.

Boli ste v úzkom kontakte s niekým, kto má podozrenie na ochorenie (rodina, kolega, kamarát)?

(Čo je už úzky kontakt?)

 • Nemusíte byť zatiaľ v izolácii, odporúčame obmedziť sociálny kontakt a striktne dodržiavať nosenie rúška, fyzický odstup od ostatných osôb, dezinfekciu rúk. Ak bude osobe, s ktorou ste boli v úzkom kontakte, potvrdená infekcia COVID-19, pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) by Vás mali kontaktovať.
 • Ak sa dozviete, že sa u Vášho úzkeho kontaktu potvrdilo ochorenie, môžete sa registrovať na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete.

Boli ste v úzkom kontakte s niekým, komu bolo ochorenie COVID-19 potvrdené (rodina, kolega, kamarát)?

(Čo je už úzky kontakt?)

Ak nemáte príznaky (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačka a pod.), zostaňte v dobrovoľnej domácej izolácii počas 10 dní a sledujte svoj zdravotný stav.

 • V prípade potreby telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára.
 • Môžete sa registrovať na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete.
 • Ak Vás daná osoba s potvrdenou infekciou COVID-19 uviedla ako úzky kontakt, budú Vás kontaktovať pracovníci RÚVZ.
 • Ak sa u Vás ani po uplynutí doby dobrovoľnej domácej izolácie (minimálne 10 dní) neprejavuje žiadny zo známych symptómov ochorenia COVID-19, môžete domácu izoláciu ukončiť.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie svojho zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácii a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu/prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie/svojho nadriadeného.

Máte príznaky ochorenia?

Ak máte príznaky ochorenia (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačky a pod.), telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára.

 • V prípade potreby sa registrujte na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete (prítomnosť príznakov).
 • Zostaňte v domácej izolácii a počkajte na pokyny RÚVZ.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie svojho zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácii a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu/prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie/svojho nadriadeného.

Vrátili ste sa zo zahraničia?

 • Návrat z tzv. „zelenej“ krajiny (krajiny s nízkym rizikom infekcie COVID-19):
  • nemáte povinnosť sa registrovať ani absolvovať domácu izoláciu, ale môžete, najskôr piaty deň po príchode, podstúpiť dobrovoľné testovanie v súkromnom zariadení.
 • Návrat z tzv. „červenej“ krajiny (krajiny s vysokým rizikom infekcie COVID-19 – špecifikované na uvzsr.sk a www.mzv.sk):
  • máte povinnosť sa čo najskôr po vstupe do SR registrovať na webe gov.sk/ehranica,
  • najskôr piaty deň po príchode do SR absolvujete test na COVID-19, dovtedy zostaňte v domácej izolácii,
  • riaďte sa pokynmi RÚVZ,
  • v prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu/prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie/svojho nadriadeného.

*Definícia osôb v kontakte (zdroj: korona.gov.sk)

Čo už je úzky kontakt?

Úzky kontakt je definovaný ako:

 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo
 • fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo
 • nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo
 • sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo
 • poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,

Pod úzkym kontaktom sú myslené aj konkrétne osoby a to:

 • osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP.

Čo je bežný kontakt?

Bežný kontakt je definovaný ako:

 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút, alebo
 • kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) kratšie ako 15 minút, alebo
 • osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom (s výnimkou lietadla,
 • zdravotnícky pracovník, alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOP.