Podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-19

Ak máte podozrenie na ochorenie, necestuje na internáty a nezúčastňujte sa prezenčnej výučby.

Ak bývate na internáte a máte podozrenie na ochorenie, informujte o tom internát:

Ak pracujete na univerzite, informujte o podozrení či potvrdení infekcie COVID-19 mailom alebo telefonicky svojho priameho nadriadeného.

Všetky dôležité informácie nájdete na www.korona.gov.sk a www.uvzsr.sk.

Ak by sa u Vás ochorenie potvrdilo, informujte nás prostredníctvom tohto formuláru.

Máte príznaky ochorenia?

Ak máte príznaky ochorenia (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačky a pod.), telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára.

 • V prípade potreby sa registrujte na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete (prítomnosť príznakov).
 • Zostaňte v domácej izolácii.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie svojho zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácii a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu/prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie/svojho nadriadeného.

*Definícia osôb v kontakte (zdroj: korona.gov.sk)

Čo už je úzky kontakt?

Úzky kontakt je definovaný ako:

 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo
 • fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo
 • nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo
 • sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo
 • poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,

Pod úzkym kontaktom sú myslené aj konkrétne osoby a to:

 • osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP.

Čo je bežný kontakt?

Bežný kontakt je definovaný ako:

 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút, alebo
 • kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) kratšie ako 15 minút, alebo
 • osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom (s výnimkou lietadla,
 • zdravotnícky pracovník, alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOP.