Zatvorenie Informačného centra UK z dôvodu čerpania dovolenky

Informačné centrum Univerzity Komenského v Bratislave bude v dňoch 1. až 19. augusta 2016 (vrátane) z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.


Na vašu návštevu sa tešíme od pondelka 22. augusta 2016 (v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hod.).

 

prevádzka: Informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (nová budova, vchod z Múzejnej ulice)
e-mail: infocentrumuniba.sk
telefón: (02) 592 44 986

Bližšie informácie o Informačnom centre UK: www.uniba.sk/infocentrum