Vyšlo novembrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!

Prinášame nové číslo, v ktorom rekapitulujeme to najdôležitejšie, čo sa za posledné obdobie na Univerzite Komenského udialo.


24. 11. 2014 16.39 hod.
Od: Naša univerzita

Udalosťou októbra bolo bezpochyby udelenie čestného doktorátu Angele Merkelovej. Viac na strane 5. O dva dni sme na UK privítali ďalšiu zahraničnú osobnosť, tentoraz z oblasti investigatívnej žurnalistiky. Rozhovor s americkým novinárom Waltom Bogdanichom si môžete prečítať na strane 9.

Ak vám unikla informácia o výsledkoch volieb, informujeme aj o tom, že prof. Karol Mičieta povedie Univerzitu Komenského aj ďalšie štyri roky.

Aké to je študovať v jedinom meste na svete, ktoré leží na dvoch svetadieloch? Prezradí vám to Silvia Bizubová na strane 23.

Nežnú sympatickú blondínku Katarínu Longovú, ktorá by sa určite dokázala uživiť aj ako modelka, by sme vám nahnevať ne­odporúčali. Zvládla by vás niekoľkými hmatmi. Úspešnú karatistku, absolventku FTVŠ UK predstavujeme na stranách 12 a 13.

Novembrové číslo sme venovali doktorandom z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, ktorých predstavujeme na stranách 10 a 11. Vo svojich výskumoch sa zaoberajú napríklad fenoménom teleologizmu, dosahmi úradných návštev biskupa v Nitrianskej diecéze v 17. – 19. storočí či metodológiou teológie, ktorá predstavuje výpovede o sebazjavení Boha.

Koniec roka sa vo svete vedy nesie v znamení udeľovania Nobelových cien. Prinášame zaujímavý komentár študentky Prírodovedeckej fakulty UK k tejto téme. Nalistujte si stranu 21.

Príjemné čítanie želá redakcia Našej univerzity!

Naša univerzita – november 2014 (PDF dokument)