Vyšlo marcové číslo časopisu Naša univerzita

Je tu jar a spolu s ňou aj marcové číslo Našej univerzity, ktoré opäť nešetrí čerstvými informáciami o aktuálnom univerzitnom dianí.


Výskum archeológov na čele s prof. Jozefom Bátorom z Filozofickej fakulty UK na nálezisku Vráble-Fidvár dospel k ďalším prevratným zisteniam. Viac sa o nich dozviete na str. 5.

Ako medzinárodná inštruktorka potápania sa na Kube potápala so žralokmi, ako doktorandka na Prírodovedeckej fakulte UK bola členkou špičkového vedeckého tímu, venujúceho sa výskumu inváznych druhov rýb, a aktuálne ako študentka na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK nedá dopustiť na štúdium teológie. Rozhovor s Andreou Novomeskou nájdete na str. 12 - 13.

Ako to je s nedostatkom lekárov na Slovensku a čo nám reálne hrozí, ak sa v blízkej budúcnosti nepodniknú v tomto smere systémové kroky už na úrovni lekárskych fakúlt, to sa dočítate v komentári prof. Juraja Šteňa, dekana Lekárskej fakulty UK na str. 14.

Začiatok jari si viacerí z nás spájajú s oprášením novoročných predsavzatí. Jedným z už tradičných jarných projektov je i snaha o zlepšenie životného štýlu. O tom, čím sa riadiť a či len zmena jedálneho lístka postačí, prezradí viac na str. 15 doc. Viktor Bielik z Fakulty telesnej výchovy a športu UK.

Kvôli diplomovke sa vybral až do Rwandy. Ako sa tam dostal, čo sa mu tam podarilo zistiť, v čom ho Afrika prekvapila, ale i akým ďalším aktivitám sa vo svojom voľnom čase venuje (a že ich nie je málo), o tom všetkom sme sa porozprávali s Jurajom Petríkom, študentom z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Viac na str. 22 - 23.

Príjemné jarné čítanie vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita - marec 2017 (pdf súbor)