Vyhlásenie prezídia SRK k SAV

Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s viazaním výdavkov v rozpočtovej kapitole Slovenskej akadémie vied v roku 2016 a viazaním kapitálových výdavkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na valorizáciu miezd učiteľov.


Takýto postup môže viesť ku kríze vo financovaní slovenskej vedy a môže ohroziť personálnu  štruktúru  vedecko-výskumnej  základne SR. Slovenská rektorská konferencia podporuje principiálne a transparentné riešenia záväzku vlády SR, ktoré je vyjadrené v jej programovom vyhlásení a ktoré sa týka zvýšenia platového ohodnotenia učiteľov.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie

Bratislava 25. júla 2016

 

Webstránka SRK