V ankete Slovenka roka 2017 má svoje zastúpenie aj Univerzita Komenského

Týždenník Slovenka v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenským národným divadlom odštartoval v poradí už deviaty ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Aj tento rok má medzi nominovanými svoje zastúpenie i Univerzita Komenského.


V kategórii Zdravotníctvo je nominovaná doc. RNDr. Erika Halašová, PhD., ktorá je prodekankou Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, riaditeľkou Divízie Molekulová medicína Martinského centra pre biomedicínu a docentkou na Ústave lekárskej biológie JLF UK. Pracuje v oblasti výskumu nádorových ochorení a orientuje sa predovšetkým na preventívne a prediktívne aspekty karcinómu pľúc, hľadanie vhodných markerov neinvazívnej, včasnej diagnostiky a na personalizáciu liečby. Je členkou Európskej asociácie pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu a editorkou vedeckého časopisu Scientific Reports.

V kategórii Veda a výskum je nominovaná doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., ktorá prednáša na Lekárskej fakulte UK, Fakulte telesnej výchovy a športu UK a Prírodovedeckej fakulte UK.Je tiež samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. Je zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých projektov zameraných na obezitu, diabetes 2. typu a najmä na úlohu kostrového svalstva ako mediátora adaptačnej odpovede na cvičenie.

V kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov je nominovaná doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., uznávaná odborníčka na trestné právo, ktorá prednáša na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK. Je rektorkou Akadémie Policajného zboru v Bratislave, pôsobí ako vedúca vedecká pracovníčka v Ústave štátu a práva SAV a podieľa sa aj na tvorbe zákonov rezortu Ministerstva spravodlivosti SR.

Mená víťaziek jednotlivých kategórií, ako aj absolútnej víťazky ankety Slovenka roka 2017 sa verejnosť dozvie 4. júna 2017 počas priameho televízneho prenosu zo slávnostného galavečera z historickej budovy SND.

Zoznam všetkých nominovaných v jednotlivých kategóriách, ako aj možnosť hlasovania za Slovenku roka 2017 nájdete na: http://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/ (potrebná registrácia).