Študenti UK ocenení v súťaži Univerzitný športovec roka 2014

Na základe výsledkov Slovenskej asociácie univerzitného športu sa v stredu 3. decembra 2014 v Aule Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (UK) odovzdávali ceny pre najlepších univerzitných športovcov roka 2014.


Absolútnym víťazom sa stala Ingrida Suchánková, ktorá vystriedala na tróne vlaňajšieho víťaza, atléta z Prírodovedeckej fakulty UK Martina Kučeru.

Víťazka si cenu prevzala od prorektora UK pre študijné veci doc. RNDr. Jána Pekára, PhD.

Okrem nej bolo ocenených ďalších 12 športovcov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko na akademických majstrovstvách sveta. 

V kategórii karate boli úspešní Matúš Lieskovský (študent Fakulty managementu UK) a Katarína Longová (absolventka UK, externá pedagogička Fakulty telesnej výchovy a športu UK).

Zároveň bol ocenený PaedDr. Igor Tóth, PhD. - hokejový tréner (Fakulta telesnej výchovy a športu UK) za dlhoročnú spoluprácu a prínos v oblasti univerzitného športu. PaedDr. Dana Mašlejová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK si prevzala ocenenie za rozvoj a podporu univerzitného športu.