Univerzita Komenského poteší deti z detských domovov a nemocníc

Bratislava 6. marca 2017: Pri príležitosti mesiaca knihy sa Univerzita Komenského v Bratislave (UK) rozhodla potešiť deti z detských domovov, nemocníc či sociálnych zariadení. V dňoch 13. až 24. marca 2017 organizuje najväčšiu slovenskú celouniverzitnú zbierku literatúry pre deti a mládež – Komenského zbierku kníh.


Do Komenského zbierky kníh je zapojených všetkých 13 fakúlt univerzity, t. j. 12 bratislavských a 1 martinská (Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine). Študenti, zamestnanci, ale aj priaznivci UK majú možnosť priniesť v uvedených dvoch týždňoch do fakultných knižníc UK svoje knižné spomienky na detstvo (podmienkou je, aby boli zachovalé, nepoškodené a čisté). Vyzbierané tituly budú následne rozdelené do vybraných detských domovov, nemocníc a sociálnych zariadení.

Komenského zbierka kníh 2017 nadväzuje na pilotný projekt zbierky detskej literatúry, ktorý Univerzita Komenského zorganizovala v roku 2011. Vyzbieralo sa v ňom viac ako 2000 kníh.

„Ján Amos Komenský, ktorého meno nesie v názve naša univerzita, povedal, že ,nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť‘. Univerzitnou knižnou zbierkou prinášame radosť chorým deťom i deťom v núdzi, ale verím, že prirodzeným, nenásilným spôsobom ich aj navigujeme ku knižným pokladom, a tým aj k poznaniu a múdrosti,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Každý, kto sa do Komenského zbierky kníh zapojí, získa priamo vo fakultnej knižnici malý darček – magnetickú záložku UK a bude navyše zaradený do žrebovania o balíčky od univerzity a partnera podujatia – vydavateľstva IKAR.