Tri fakulty UK opäť najlepšie na Slovensku

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila dnes 26. novembra 2014 v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Vo viacerých skupinách sa opäť umiestnili na 1. mieste tradiční (dlhoroční) lídri, ako sú Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK či Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK.


V skupine fakúlt prírodovedného zamerania nenastali medziročne výrazné zmeny. Na prvej pozícii je opäť Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK). FMFI UK si oproti minulému roku ešte zvýšila náskok na prvom mieste, pretože všetky kritériá už dlhodobo dosahujú veľmi vysokú úroveň, ale tento rok ich plnenie ešte dokázala zvýšiť.

Niekoľkoročný líder rebríčka medicínskych vied Jesseniova lekárska fakulta UK (JLF UK) má aj tento rok veľmi dobré plnenie všetkých skupín kritérií a navyše si ešte polepšila pri zahraničných študentoch, ktorých po ďalšom náraste o 4 percentuálne body už v Martine študuje viac ako jedna tretina z počtu študentov tejto fakulty.

V kategórii ostatných spoločenských vied naďalej ostáva na prvom mieste Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) s výrazným náskokom pred ďalšími najmä zásluhou nárastu domácich grantov. 

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014