Tretia prednáška Detskej Univerzity Komenského na tému Prečo je slnko naším priateľom, ale môže byť aj nepriateľom?

Pestrý program aktuálneho 14. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK) i 20. júla 2016 pokračoval podľa plánu, a to v poradí už treťou prednáškou. V priestoroch Divadla Aréna počas nej odborníčka z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, vysvetlila malým študentom, prečo je slnko naším priateľom, ale môže byť aj nepriateľom.


„Slnko je kľúčom k životu na Zemi. Bez neho by nebolo striedanie dňa a noci, nemali by sme čo jesť, neboli by ročné obdobia a vlastne by sme ani vôbec nežili. Nebola by totiž ani slnečná sústava, keďže Slnko poháňa všetko, čo sa v nej deje,“ zaznelo hneď v úvode prednášky. Malí poslucháči DUK sa však už na začiatku dozvedeli napríklad i to, že Slnko je guľa ohnivej energie, ktorá spaľuje až 4 milióny ton plynu za sekundu, čo sa rovná 7 biliónom jadrových explózií, a že každú sekundu vydá toľko energie, koľko by sa uvoľnilo pri odpálení 100 miliárd ton dynamitu.

Prof. Šimaljaková tiež upozornila na to, že slnečné žiarenie zohráva kľúčovú úlohu v procese fotosyntézy, ktorej výsledkom je syntéza organických zlúčenín i vytvorenie kyslíkovej atmosféry.

Vo svojej prednáške sa však prioritne zamerala na dopady slnečného žiarenia na ľudské zdravie. Z pozitívnych účinkov UV žiarenia na kožu vyzdvihla premenu a aktiváciu tvorby vitamínu D, ktorý je dôležitý pre naše kosti a zuby či dobre fungujúci imunitný systém. No nezabudla pripomenúť, že nezdravé množstvo slnečného žiarenia, keď pred ním nie je organizmus dostatočne chránený, nielen urýchľuje starnutie, ale môže viesť až k alergickým reakciám, zhubným nádorom či poškodeniu oka.

Študenti mohli počas prednášky zistiť i to, z čoho sa skladá slnečné žiarenie a ako každá jeho zložka špecificky pôsobí na našu kožu, čo je to pigment a ako sa podľa jeho množstva v tele delia ľudia na 5 fototypov, ako sa treba pred nepriaznivými účinkami slnečného žiarenia chrániť použitím prípravkov s vhodne zvoleným ochranným faktorom, kedy by sme sa mali s materským znamienkom ponáhľať k lekárovi, ale i to, že slnečné žiarenie nám zlepšuje náladu.

Na malých študentov čaká v rámci 14. ročníka Detskej Univerzity Komenského ešte šesť ďalších prednášok, pričom po tej poslednej bude v Aule UK nasledovať slávnostná promócia, na ktorej si absolventi prevezmú svoje diplomy.

Program Detskej Univerzity Komenského

Bližšie informácie o 14. ročníku Detskej Univerzity Komenského vám prinesieme v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita.