Študenti FSEV UK ocenení v Ríme

National Collegiate College Association (NCCA) odovzdala významné ocenenia študentom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK).


National Model United Nations je model medzinárodnej univerzitnej konferencie Organizácie spojených národov, ktorá vznikla v Minneapolise (USA). Konferencia je globálne najväčšia a najprestížnejšia na univerzitnej úrovni. Tohtoročné oceňovanie sa uskutočnilo v dňoch od 23. do 29. novembra 2014 v Ríme.

Konferencia ponúkla účasť v štyroch výboroch - Ekonomický a sociálny výbor, Organizácia pre jedlo a poľnohospodárstvo, Bezpečnostná rada a Valné zhromaždenie.

Na konferencii reprezentovala UK skúsená delegácia v zložení: Dominika Filínová, Tomáš Lukačovský, Clarissa do Nascimento Tabosa a Michaela Dénešová.

Naša delegácia bola súčasťou delegácií Írska a Nórska vo výbore "Valné zhromaždenie" v problematike ručných a ľahkých zbraní.

Zástupcovia Nórska - Dominika Filínová a TomṚ Lukačovský - získali cenu za "Outstanding Positition Paper" vo Valnom zhromažždení za vynikajúcu písomnú prípravu na konferenciu.

Clarissa do Nascimento Tabosa a Michaela Dénešová reprezentujúce Írsko získali ocenenie "Honorable Mention Delegation".

Pre študentov FSEV UK bola táto skúsenosť veľmi dôležitá, zbavila ich strachu z verejného prejavu pred svojimi kolegami, mali možnosť nadviazať nové kontakty a v neposlednom rade budú môcť využiť svoje vedomosti v praxi, čo ich lepšie pripraví na život po magisterskom štúdiu.