Študenti FMFI UK zorganizovali Letnú školu fyziky pre žiakov ZŠ a SŠ

Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) z občianskeho združenia Trojsten zorganizovali v spolupráci s FMFI UK od 25. júla do 5. augusta 2016 dvojtýždňovú Letnú školu fyziky pre 130 žiakov základných a študentov stredných škôl z celého Slovenska.


Na 4. ročníku tejto letnej školy sa zúčastnilo 30 žiakov základných a 100 študentov stredných škôl. Tí mali možnosť vypočuť si počas dvoch týždňov 59 odborných a 17 soft-skills prednášok od 37 prednášajúcich.
 
Okrem dopoludňajších odborných prednášok, ktoré prebiehali na 4 až 10 úrovniach súčasne, bol program obohatený o popoludnia plné soft-skills prednášok, ktoré pomáhali rozvíjať analytické a prezentačné zručnosti účastníkov prostredníctvom fyziky. Študenti sa dozvedeli, ako lepšie prezentovať svoje výsledky, ako zlepšiť svoje rétorické schopnosti či ako sa nenechať oklamať a odhaľovať argumentačné chyby pri diskutovaní. Taktiež mali možnosť zlepšiť sa aj v mnohých praktických zručnostiach, akými sú napríklad analýza a spracovanie dát.

Získané zručnosti si následne aj sami otestovali pri riešení otvorených fyzikálnych problémov v 10-členných tímoch. Výsledky svojej približne týždňovej práce si na konci letnej školy počas 10 minút odprezentovali a navzájom aj oponovali, simulujúc tak skutočnú vedeckú prácu. Riešenie otvorených fyzikálnych problémov bolo počas sobotňajšieho dopoludnia doplnené spoznávaním numerických algoritmov využívaných vo fyzikálnych simuláciách, ktoré následne niektorí účastníci aj sami využili pri riešení fyzikálnych problémov.

Odborný program dopĺňali voľnočasové aktivity - od pozorovania nočnej oblohy, letného kina, návštevy lodenice FMFI UK, frisbee až po spoznávanie zaujímavých miest v Bratislave a jej okolí.

Za Letnou školou fyziky stoja študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK z občianskeho združenia Trojsten, ktorí organizujú sedem celoročných korešpondenčných seminárov, sériu populárnych prednášok Klub Trojstenu a Akadémia Trojstenu a niekoľko ďalších jarných, letných a jesenných fyzikálnych a informatických škôl a sústredení.

Matej Badin, Trojsten