Seychelský vrcholný predstaviteľ sa stretol so študentkami medicíny

Dňa 28. novembra 2014 sa na pôde UK konalo oficiálne prijatie predsedu Národného zhromaždenia Seychelskej republiky Patricka Herminieho, ktorého sprevádzali poslanec NZ Seychelskej republiky David Payet a vedúca Kancelárie NZ Shelda Commettant.


Návštevu privítala prodekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine pre pedagogickú činnosť a zahraničné vzťahy doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Na stretnutí sa zúčastnili aj honorárny konzul Andrej Hryc a vedúca OMV RUK Mgr. Magdaléna Belková.

Predstavitelia Seychelskej republiky sa stretli so seychelskými študentkami, ktoré študujú medicínu na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, a ktoré za týmto účelom pricestovali do Bratislavy. Nadchádzajúci víkend študentky strávia spoznávaním hlavného mesta.