Profesorka Vančová kandidátkou na dekanku Pedagogickej fakulty UK

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v stredu 26. novembra 2014 zvolil prof. PaedDr. Alicu Vančovú, PhD., za kandidátku na dekanku fakulty na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.


Súčasná dekanka pôsobí na Ústave špeciálnopedagogických štúdií Pedagogickej fakulty UK

Post dekanky bude zastávať druhé funkčné obdobie po sebe.