Profesor Šušol kandidátom na dekana Filozofickej fakulty UK

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v pondelok 24. novembra 2014 zvolil prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., za kandidáta na dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.


Za hlavné impulzy pre ďalší rozvoj fakulty považuje prof. Šušol najmä otváranie sa a prepájanie študijných programov v rámci fakulty, ale i navonok, zvyšovanie kvality štúdia i vedeckého výskumu na základe výraznejšej internacionalizácie a podpory špičkových jednotlivcov a tímov.

Súčasný dekan pôsobí na katedre Knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK. 

Post dekana bude zastávať druhé funkčné obdobie po sebe.